Započelo prikupljanje informacija o planiranim programima u sklopu “Adventa u Puli – L’Avvento a Pola” 

Javna ustanova Pula Film Festival u svojstvu organizatora programa „Advent u Puli – L’avvento a Pola“, koji se realizira pod pokroviteljstvom Grada Pule, poziva zainteresiranu javnost da prijave svoje kulturno-zabavne programe planirane za prosinac.

Svrha poziva je isključivo objedinjavanje cjelokupnog broja programa radi zajedničke objave i promocije. Programi se i ove godine prijavljuju putem mrežnog obrasca a dostupan je na stranicama adventupuli.hr i pff.hr, a rok prijave je 10. studeni 2022. godine.

Obrascu za prijavu programa možete se pristupiti na mrežnoj stranici www.adventupuli.hr, odnosno ovdje: OBRAZAC – ADVENT U PULI.

Dodatne informacije o programu moguće je dobiti putem e-pošte: barbara@pulafilmfestival.hr.