Anketa za građanke i građane u sklopu izrade Plana razvoja
pametnog Grada od 2023. do 2028. – Smart city

Kao dio procesa izrade Plana razvoja pametnog Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. –
Smart city, Grad Pula pripremio je anketu i poziva zainteresirane da je ispune do 24. studenoga
2022. godine. Jedan je to od načina na koji Grad želi prikupiti iskustvo građanki i građana kao
sudionika razvoja i života grada, odnosno utvrditi potrebe i izazove koje građanke i građani
prepoznaju.

Grad Pula smatra da je iznimno važno u proces planiranja razvoja uključiti svoje građanke i
građane. Odgovori su u potpunosti anonimni i nisu povezani s osobnim podacima osobe koja
ispunjava anketu. Molimo građanke i građane da obrazac ispune u cijelosti za što je dovoljno
svega nekoliko minuta.

Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici – poveznica 

U slučaju dodatnih pitanja ili komentara možete se obratiti putem maila na
pametna.uprava@apsolon.com.

Pametan grad“ odnosno „Smart city“ podrazumijeva poslovanje grada uz pomoć digitalnih
tehnologija, ali po mjeri čovjeka.  Grad Pula prati razvojne trendove i u skladu s tim potrebno je
usvojiti pametan „smart“ model upravljanja putem kojeg će građani sudjelovati u kreiranju javnih
usluga te predlagati i razvijati nove načine komunikacije korištenjem pametnih tehnologija.
Pametan grad posebice naglašava održivo gospodarstvo, podržavanje razvoja i istraživanja i uz
osiguranje visoke kvalitete života i dostupnosti javnih usluga svojim građanima.

Svrha izrade Plana razvoja pametnog Grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. godine – Smart
city je usmjereno na digitalizaciju uprave i definirano omogućavanje razvoja pametnog grada i
primjene novih tehnologija za boljitak svih građana. Ovim Planom se stvara okvir za razvoj
održivog grada koji pruža zadovoljavajuću razinu kvalitete života svojim stanovnicima, kroz
rješavanje  potreba građana za što dostupnijim gradskim uslugama prilagođenim stanju
tehnološkog razvoja u smislu inteligentnog umrežavanja uređaja pomoću sofisticiranih
informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a rezultati toga bi bili smanjenje troškova,
inovativnosti, jednostavnije i učinkovitije prikupljanje podataka.