Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2023. godinu:
Najveća ulaganja u sektor obrazovanja

Na današnjoj konferenciji za novinare, istarski župan Boris Miletić je predstavio
Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu,
a koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje, 12. sjednice Skupštine Istarske županije.
„Prijedlog proračuna Istarske županije za 2023. godinu iznosi 244.000.000,00 eura, što je
u usporedbi s 2022. godinom za 6,1 % više. Proračun, kao i ranije, objedinjuje planove 74
proračunskih korisnika, a to su naše zdravstvene ustanove, domovi za starije osobe,
škole, muzeji itd., s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog
iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 54.427.858,31 eura ili 22,3 %, a dio
koji provode proračunski korisnici iznosi 189.572.141,69 eura ili 77,7 % ukupnog
proračuna“, kazao je župan.
Glavna novina proračuna za 2023. godinu je iskazivanje vrijednosti u eurima,
budući da s 1. siječnjem 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske.
Sve vrijednosti su, dakle, iskazane u euru, odnosno one za 2023. godinu, kao i u
projekcijama za 2024. i 2025., ali radi lakšeg praćenja u euru je iskazano i izvršenje iz
2021. te plan za 2022. godinu.
Župan je izrazio zadovoljstvo pozitivnim trendom povećanja poreza na dohodak i
time što je, nakon dvije godine, Istarska županija u mogućnosti svojim korisnicima vratiti
planirana sredstva na onu razinu prije pandemije, odnosno iz 2019. godine, dok su nekima
kategorijama korisnika sredstva i povećana.
Također, podsjetio je na važne investicije koje su obilježile tekuću godinu, u prvome redu
završetak izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli, kao i izgradnju nove zgrade

Medicinske škole u Puli; rekonstrukciju, te dogradnju i opremanje Talijanske srednje škole
„Leonardo da Vinci“ Buje-Buie.
„U ovoj su godini nastavljeni i iznimno vrijedni projekti za naše sugrađane treće životne
dobi i tu mislim na izgradnju domova za starije osobe u Pazinu i Labinu, kao i započetu
dogradnju onoga u Buzetu, u čijem sufinanciranju aktivno sudjeluje i Županija. Kako se
radi o velikim kapitalnim investicijama s njima nastavljamo i u 2023. godini, a očekuje nas
i početak dogradnje Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ u Puli. Isto tako, u 2022. godini
na moju smo inicijativu dogovorili zajedničko sufinanciranje rekonstrukcije Odjela dječje
rehabilitacije, pri županijskoj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“
Rovinj-Rovigno, od strane Županije te svih istarskih gradova i općina“, nastavio je župan
Miletić.
Obrazovanje je visoko na listi prioriteta Istarske županije, što konkretno potvrđuje i
podatak da 46 % proračunskih sredstava za 2023. godinu, koji se odnose na upravna tijela
Istarske županije, izdvajaju se upravo za Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku
kulturu. Izgradit će se tako Talijanska osnovna škola u Novigradu-Cittanova, tu je i EU
projekt rekonstrukcije i dogradnje Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje
inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK PULA, kojeg
sufinancira Istarska županija.
Ukupna buduća ulaganja u obrazovanje iznose čak 15 milijuna eura, a velike šanse
pružaju upravo EU fondovi. Od 25 osnovnih škola, čiji je osnivač Istarska županija, još su
preostale 4 osnovne škole koje rade u dvije smjene, a to su: Osnovna škola Marčana,
Osnovna škola Svetvinčenat, Osnovna škola Juršići i Osnovna škola Vladimira Gortana u
Žminju. Jednosmjenska nastava u svim školama čiji je osnivač, za Istarsku županiju je
jedan od prioriteta. Za navedene škole gdje se nastava odvija u dvije smjene Županija ima
spremne projekte dogradnje škola, a za koje se čeka raspisivanje najavljenih natječaja, u
okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Nadalje, nastavlja se s dodjelom stipendija studentima, u tri kategorije, kao i dodjelom
financijskih sredstava putem Fonda za sport, novina uvedena ove godine. U 2023. godini
planirano je 750 tisuća kuna za Fond za sport, dakle povećanje od 250 tisuća kuna u
odnosu na ovu godinu.
„Još jedna nova stavka u Proračunu je sufinanciranje produženog boravka za učenike u
osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija, a za to smo predvidjeli 2 milijuna kuna.
Za 200 tisuća kuna povećali smo i sredstva za Zavičajnu nastavu, pa će ona tako u 2023.
godini iznositi 634 tisuća kuna. Novina je i Istarski filmski fond u iznosu od 150 tisuća
kuna, čime želimo dati podršku svim onim filmašima koji imaju namjeru snimati filmove ili
serije u Istri, a time ujedno i dodatno promoviramo našu regiju. Spomenut ću i izdavanje
kapitalnog djela Istarski bibliografski leksikon“, kazao je župan i nastavio:
„Povećali smo i sredstva u Fondu za pomoć manje razvijenim ¸jedinicama lokalne
samouprave za 300 tisuća kuna pa on sada iznosi ukupno milijun kuna. Još jedno
povećanje odnosi se na Županijsku upravu za ceste za što Istarska županija u narednoj
godini izdvaja 1,5 milijuna kuna, što je povećanje od 900 tisuća kuna u odnosu na 2022.
Što se tiče sektora poljoprivrede, i u 2023. godini nastavit će se s dodjelom zajmova putem
županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“.
Za kraj je župan istaknuo da je ovo tek dio projekata i programa u Proračunu za
iduću godinu:

„Županijski odjeli su pripremili kvalitetne programe, a ideja ne nedostaje. Držim da ćemo
pri usvajanju Proračuna na Skupštini dostići zavidnu razinu suglasja, a očekuju nas i
prijedlozi, odnosno amandmani samih županijskih vijećnika“.