POBRANE GRADSKE MASLINE

Maslinovo ulje Herculanea je darovala pučkoj kuhinji u Puli

Djelatnici Pula Herculanee završili su sa branjem plodova maslina na javnim gradskim
površinama, te se po završetku branja i prerade istih dobilo 35l maslinovog ulja.
Ulje je danas donirano pučkoj kuhinji, te je na taj način ponovljena lanjska akcija ali i
nastavljena dobra suradnja sa Crvenim Križem.
Suradnja za dobrobit potrebitih biti će nastavljena i tokom zimskih mjeseci, kada će nakon
podrezivanja stabala na javnim gradskim površinama, ona koja su pogodna za ogrjev biti
dostavljena u Prihvatilište za beskućnike u Puli.