PODSJETNIK, OD DANAS 7.STUDENOGA Po prvi put e-stipendije za studente

U ponedjeljak, 7. studenog 2022. godine Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade raspisuje  natječaj za dodjelu stipendija Grada Pule – Pola u akademskoj godini 2022./2023.koji će biti otvoren do 24. studenog 2022. godine.

„Novost je da se od ove akademske godine, po prvi puta, studenti mogu prijaviti na natječaj isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica. E-prijavnice, poveznice za registraciju korisnika bit će objavljene na web stranicama Grada Pule i na oglasnoj ploči pisarnice Grada Pule. Prijedlog liste za dodjelu stipendija objavit će se 14. prosinca 2022. godine na našim web stranicama i oglasnoj ploči pisarnice“, najavila je zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić.

Kad se studenti prijave u sustav, dodijelit će im se šifra koju će primiti u povratnom e-mailu o zaprimljenom zahtjevu i pod kojom će moći pratiti status svog zahtjeva jer se imena i prezimena studenata neće javno objavljivati u Odluci o dodjeli stipendija Grada Pule.

U Proračunu za 2023. godinu predviđen je iznos od 1,2 milijuna kuna za stipendije u akademskoj godini 2022./2023. Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju akademsku godinu, za jednu akademsku godinu i ne dodjeljuju se za vrijeme apsolventskog staža.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije na preddiplomskom ili diplomskom studiju imaju redovni studenti, državljani RH koji imaju prebivalište na području Grada Pule te koji su u prethodnom školovanju odnosno akademskoj godini studija ostvarili određeni prosjek ocjena. Sam sustav stipendiranja studenata uređen je Pravilnikom za dodjelu stipendija Grada Pule dok su sastavni dio Pravilnika Kriteriji za dodjelu stipendija temeljem kojeg se studenti boduju.

„I ove godine je intencija, prema sugestiji roditelja i samih studenata, da svi studenti koji ispunjavaju tražene uvjete prema Pravilniku za dodjelu stipendija dobiju zasluženu stipendiju. U prošloj akademskoj godini stipendiju je dobio 241 student u mjesečnom iznosu od 600,00 kuna“, rekla je  pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Grada Pule Ivana Sokolov.

Deficitarna zvanja za ovu akademsku godinu jesu:doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, magistar inženjer građevine, magistar inženjer elektrotehnike, magistar edukacijske rehabilitacije, magistar logopedije, magistar socijalnog rada, magistri edukacije matematike, fizike, kemije i biologije, magistar edukacije geografije, magistar edukacije informatike, magistar edukacije njemačkog jezika i književnosti, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti, prvostupnik sestrinstva i prvostupnik primaljstva.

„U Proračunu za 2023. godinu predvidjeli smo sredstva za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Pule u kojem će uz udruge Zoom, Volonterski centar i Školu za odgoj i obrazovanje kao partnere, sudjelovati i članovi novoimenovanog Savjeta mladih“, najavila je pročelnica Ivana Sokolov i podsjetila kako je u tijeku Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Savjeta mladih Grada Pule te da se prijave podnose do 4. studenog 2022. godine.

Sam proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine putem projektnih aktivnosti omogućit će povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici (predstavnika lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, ustanova te poslovnih subjekata) kao i stvaranje prostora za izravnu komunikaciju između mladih i donositelja odluka.

Predviđeno je 19 aktivnosti – događaja za mlade, sistematiziranih u okviru 9 setova aktivnosti koje su usmjerene osnaživanju mladih za participativno osmišljavanje i provedbu akcijskog istraživanja potreba mladih, kreiranju youth-friendly kampanje i brošure namijenjene informiranju mladih o važnosti i ulozi, te područjima djelovanja strateškog dokumenta, osnaživanju mladih koji se suočavaju s preprekama u sudjelovanju, s naglaskom na mlade s intelektualnim teškoćama.

Cilj je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice.