Grad Pula izdvojit će 250 tisuća kuna za besplatnu marendu za osnovnoškolce slabije imovne moći

 

Nakon što je premijer Andrej Plenković u utorak najavio da će država financirati jedan obrok
dnevno svim osnovnoškolcima u Republici Hrvatskoj, Grad Pula pozdravio je najavu te
osigurao sredstva za pokrivanje razlike u cijeni marende za pulske osnovnoškolce koji
ostvaruju pravo na subvencionirani školski obrok.

„To je dobra mjera kojom će Vlada osigurati 10 kuna za pokrivanje marende svakog
osnovnoškolca u Republici Hrvatskoj, a Grad Pula podmirit će razliku u cijeni za djecu koja
ostvaruju pravo iz našeg socijalnog programa“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Kako bi i dalje osigurali kvalitetnu školsku marendu za učenike osnovnih škola, Grad Pula je
u školskoj godini 2022./2023. zbog drastičnog povećanja cijena namirnica i energenata bio
primoran povećati cijenu školske marende na 12 kuna. Novom Vladinom odlukom svoj djeci
bit će osiguran obrok u iznosu od 10 kuna, a razliku do 12 kuna za djecu koja ostvaruju pravo
na subvencioniranu školsku marendu podmirit će Grad.

Roditelji čija djeca ne ostvaruju pravo na subvenciju u cijeni školske marende od drugog
polugodišta ove školske godine podmirivat će razliku do pune cijene, odnosno 2 kune dnevno
ili oko 40 kuna mjesečno.

Grad Pula osnivač je 11 pulskih osnovnih škola koje pohađa 4.500 djece, a za 600 učenika
Grad će od drugog polugodišta školske 2022./2023, godini snositi razliku u cijeni marende od
dvije kune po danu po djetetu što će godišnje iznositi 250 tisuća kuna.