Objavljen je oglas za radno mjesto Referenta-ice za izdavanje akata i za radno mjesto Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju

 

 

Na temelju čl. 17. i 19., u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj: 6/17, 9/18), Općina Medulin objavljuje:

 

  1. Referent-ica III – Referent-ica za izdavanje akata – dva izvršitelja-ice na određeno vrijeme
  2. Viši-a stručni-a suradnik-ica za prostorno uređenje i gradnju – jedan izvršitelj-ica na određeno vrijeme

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Tekst oglasa  nalazi se u privitku.

 

PRIVITAK