Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od 8 (osam) dana od dana objave Liste.

 

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti putem pisarnice Općine Medulin, Centar 223, 52203 Medulin ili na e-mail: pisarnica@medulin.hr 

 

Odluku o podnijetim prigovorima donosi Općinski načelnik koji utvrđuje listu kandidata i temeljem nje donosi Odluku o dodjeli stipendija.

 

Odluka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka je konačna.

 

PRILOZI