Predstavljen rad Istarske županije na konferenciji „Bolji jezik za bolju komunikaciju
između institucija i građana. Stanje u dvojezičnim područjima Slovenije i Hrvatske“

 

Istarska županija sudjelovala je na konferenciji „Bolji jezik za bolju komunikaciju
između institucija i građana. Stanje u dvojezičnim područjima Slovenije i Hrvatske“,
održanoj početkom tjedna, u Trstu, u organizaciji Službe za talijanski jezik Glavne uprave
za pismeno prevođenje (DGT) Europske komisije.
Na konferenciji su, uz organizatore, bili prisutni Generalni konzul Republike
Slovenije u Trstu, saborski zastupnik talijanske zajednice u Sloveniji, predsjednik
Talijanske Unije, kao i predstavnici Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Trstu,
Regije Friuli Venezia Giulia i Odjela za znanost u području prava, jezika, usmenog i
pismenog prevođenja Sveučilišta u Trstu.
Pozdravni govor ispred Istarske županije održala je zamjenica župana Jessica
Acquavita koja se kratko osvrnula na poteškoće vezane uz donošenje dvojezičnog statuta
Istarske županije, kao i na važnost talijanskog jezika u Istri. Istaknula je da su politika
senzibilizacije, kao i promocija talijanskog jezika dodatna vrijednost ne samo za talijansku
zajednicu nego i za širu populaciju.
Pročelnica županijskog Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge
etničke skupine Tea Batel predstavila je brojne aktivnosti i projekte koje Odjel kontinuirano
provodi na polju dvojezičnosti, te izazove s kojima se susreće kod prijevoda službenih
dokumenata i akata na talijanski jezik.
Koordinatorica Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na
talijanskom jeziku Marina Barbić-Poropat predstavila je rezultate Radne skupine, opisala je
preduvjete za njezino osnivanje, metode te dugoročne i kratkoročne ciljeve, a iznijela je i
neke praktične primjere o načinu pristupanja određenim terminološkim problemima koje je
Radna skupina nedavno analizirala i riješila. Osim toga najavila je objavljivanje hrvatsko-
talijanskog glosara s ujednačenom administrativnom terminologijom koju je Skupina
interno dogovorila. Glosar će pridonijeti širenju prijevodnih rješenja i olakšati njihovu
efektivnu primjenu u svim dvojezičnim općinama i gradovima Istarske županije.

„Zahvaljujući ulozi koju Istarska županija ima kao aktivna članica studijske skupine
“Opservatorij institucionalnog talijanskog jezika izvan Italije” (OIIFI) pri Europskoj komisiji,
upućen nam je poziv za sudjelovanje na ovoj iznimno važnoj međunarodnoj konferenciji.
Samim time što smo pozvani da predstavimo svoj rad dokazuje kvalitetu i značaj aktivnosti
koje provodimo radi unaprjeđenja uporabe i kvalitete institucionalnog talijanskog jezika u
Istri. Naš je cilj podići razinu talijanskog jezika u prijevodima službenih dokumenata i akata
kao i unificirati terminologiju na talijanskom jeziku, a umrežavanje i konzultacije s
lingvistima iz raznih dijelova Europe svakako doprinosi kvaliteti naših rezultata“, zaključila
je pročelnica Batel.