Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22) Općina Medulin objavljuje tekst prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Medulin sa prilogom Registrom nerazvrstanih cesta na području Općine Medulin, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sa razlozima za donošenje iste, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt iste.

Savjetovanje se provodi od dana 29. studenog 2022. godine do dana 29. prosinca 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na nacrt Odluke možete slati na e-mail adresu: sanja.knapic@medulin.hr