Grad Pula potpisao ugovor s Javnom ustanovom Natura Histrica o namjenskom financiranju uređenja Park-šuma Šijana i Busoler

 

Povodom obilježavanja  Svjetskog dana šuma – 21. ožujka, Grad Pula i Javna ustanova Natura Histrica potpisali su i ove godine ugovor o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja Park-šuma Šijana i Busoler u iznosu od 33.181,00 eura (250.002,24 kuna). Nastavak je to uspješne dugogodišnje suradnje Grada Pule i Javne ustanove Natura Histrica te daljnjeg uređenja i održavanja Park-šuma Šijana i Busoler.

Grad Pula već dugi niz godina provodi aktivnosti unapređenja i zaštite Park-šuma Šijana i Busoler. Sustavno se provodi kontinuirana suradnja s Javnom ustanovom Natura Histrica iz koje proizlaze značajni pozitivni pomaci u unapređenju i zaštiti šuma. Postignuti pozitivni rezultati ukazuju na daljnju potrebu održavanja park-šuma i obogaćivanja istih različitim sadržajima.

Uz mnogobrojne aktivnosti koje se provode svake godine, što posljedično rezultira kontinuiranim povećanjem posjetitelja i korisnika park-šuma, novost u ovogodišnjem ugovoru o sufinanciranju je nabava automatskog defibrilatora za reanimaciju, vrijednog oko 1.600 eura (12.000,00 kn), a koji će biti postavljen  u Park-šumi Šijana.

Za njegovo je korištenje planirano održavanje edukacije osoba čiji je rad vezan uz Park-šumu Šijana (čuvari prirode Javne ustanove Natura Histrica, djelatnici Hrvatskih šuma, osoblje ugostiteljskog objekta na centralnoj poljani…).

Ovim defibrilatorom dodatno će se pridonijeti zdravstvenoj sigurnosti građana i nadograditi već postojeće lokacije defibrilatora na području grada Pule.

Za 2023. godinu planira se realizacija i brojnih drugih aktivnosti među kojima su postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi (Šijana i Busoler), nabava i ugradnja urbane opreme prema potrebi, saniranje fotonaponskog panela, održavanje lokve/pojilišta (Šijana), popravak puteva – strojno i putem nasipavanja prema potrebi (Šijana i Busoler), održavanje postojećih informativnih tabela za upozorenje o držanju pasa na povodcu i ostalih tabela (Šijana i Busoler),  provođenje Programa zaštite divljači (Šijana i Busoler), preventivna zaštita od šimširovog moljca (Busoler), radove na uređenju i održavanju – košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje opasnih suhih i nepropisno odloženog otpada (Šijana i Busoler) te cjelogodišnji nadzor za Park-šume (Šijana i Busoler).