23.SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

23. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule zakazana je za
četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, s početkom u 17,00 sati
u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1

 

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 22.02.2023.
3. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula Sport
d.o.o.
4. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max
Stoja“
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju povjerene komunalne djelatnosti sakupljanja
napuštenih i izgubljenih životinja te njihovog zbrinjavanja
6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
6.1. Dječjeg vrtića Pula
6.2. Dječjeg vrtića Mali svijet
6.3. Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
7. Donošenje:
7.1. Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež
za Općinski sud u Puli-Pola
7.2. Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog
suda u Puli-Pola
8. Donošenje Odluke o razrješenju (Marko Grgić) i izboru (Marijana Bagarić) člana
Odbora za gospodarstvo
9. Donošenje Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o gradnji
komunalne infrastrukture

11. TEMATSKA TOČKA – Luka Pula d.o.o. Pula
(izvjestitelji: Upravni odjel za lokalnu samoupravu i Upravni odjel za komunalni sustav
i upravljanje imovinom)

Materijali za 23. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr.

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski, v.r.