Ministarstvo odobrilo 150.000 eura za rekonstrukciju molova na Martulini


Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Edi Pastrovicchio potpisao je ovog tjedna u
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije molova na
Martulini i sanacije djela šetnice na perojskoj obali.
Grad Vodnjan je projekt "Uređenje plaže Martulina u Peroju s rekonstrukcijom
postojećih molova" kandidirao na natječaj za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije
pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2023. godini, a da je Ministarstvo zaista prepoznalo
njegov značaj sugerira činjenica da je Vodnjanu za tu svrhu odobrilo čak 150.000 eura! To je
drugi najveći iznos među čak 58 prihvaćenih projekata.
Vrijednost radova prema projektu procijenjeni su na oko 850.000 tisuća eura, ali će se
točni iznos znati nakon izrade glavnog projekta.
Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih molova u poznatim gabaritima.
Riječ je o austrougarskim objektima građenim pred ili tijekom Prvog svjetskog rata, kao dio
fortifikacijskog sustava utvrđivanja Pule kao glavne ratne luke Austro-Ugarske Monarhije.
Veći mol, vizualni simbol perojske obale i plaže, oštećen je po završetku Drugog svjetskog
rata, a uslijed djelovanja mora do danas je gotovo u cijelosti uništen.
Zbog toga predstavlja i određeni sigurnosni rizik na frekventnoj lokaciji te će se
realizacijom projekta dobiti na sigurnosti i unaprjeđenju kvalitete boravka na omiljenoj plaži.
Kako se unutar područja zahvata nalazi i dio uređene plaže duž koje se proteže
pješačka staza popločena betonskim pločnicima, projekt predviđa i sanaciju djela šetnice,
postavljanje plažnih tuševa i igrala za djecu, dohranjivanje i poravnanje plaže te izgradnju
rampe za pristup moru osobama s invaliditetom.
"Idejno rješenje rekonstrukcije dva mola na Martulini kandidirali smo prije dva
mjeseca i zahvaljujemo Ministarstvu što je prepoznalo potrebu za obnovom ovih objekata
opasnih za kupače. Ujedno su i prepoznali da obala nasuprot Nacionalnog parka Brijuni i
objekti na njoj ne smiju izgledati tako derutno", rekao je gradonačelnik Edi Pastrovicchio po
potpisivanju ugovora.
U tijeku je analiza tržišta za odabir vanjskog stručnjaka za izradu projektno tehničke
dokumentacije potrebne za preciziranje dinamike i pristupanju građevinskih zahvata, a
početak samih radova očekuje se nakon ljetne sezone. Radovi će se odvijati kroz faze.