Održan hitan sastanak na temu nedostatka osoblja u OB Pula

 

Jutros je u sjedištu Istarske županije, u Puli, održan hitan sastanak na temu
nedostatka medicinskih sestara, odnosno tehničara na Odjelu pedijatrije, kojeg je jučer
sazvala pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije dr.
Gordana Antić. Sastanku su prisustvovali i pročelnik Kabineta župana Ivan Glušac, zamjenik
ravnateljice Opće bolnice Pula dr. Ivica Fedel, predsjednik Upravnog vijeća OB Pula Valerio
Drandić, predsjednik Stručnog vijeća OB Pula dr. Davor Zoričić i glavna sestra OB Pula Irina
Pucić.
Na kraju stanaka doneseni su sljedeći zaključci:
1. Neće doći do zatvaranja Odjela pedijatrije ili bilo kojeg drugog odjela u OB Pula, a niti
do smanjenja opsega pruženih zdravstvenih usluga.
2. Trenutno će se manjak osoblja na Odjelu pedijatrije riješiti reorganizacijom unutar
sustava, ali je nužno dugoročno rješenje.
3. Problem nedostatka medicinskih sestara, odnosno tehničara postoji već duže vrijeme
na razini cijelog zdravstvenog sustava u RH, pa tako i u Istarskoj županiji, te se u
njegovo rješavanje treba aktivno uključiti Vlada RH, odnosno nadležno Ministarstvo
zdravstva, koje treba uzeti u obzir i specifičnost naše županije, u smislu pokrivanja
troškova života i plaća zdravstvenog kadra.
Istarska županija kontinuirano radi na ublažavanju gorućeg problema nedostatka
zdravstvenog kadra. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika je jedna od mjera
privlačenja i pronalaska deficitarnog kadra, dok je cilj programa stambenog
zbrinjavanja privlačenje deficitarnog kadra iz drugih dijelova RH i inozemstva, a
trenutno Županija sudjeluje u otplati kamate za stambene kredite za 38 zdravstvenih
djelatnika (28 medicinskih sestara i 10 liječnika). Koncem prošle godine, Županija je

pokrenula i burzu zdravstvenih radnika s ciljem ublažavanja problema nedostataka
kadrova u ustanovama čiji je osnivač.
Također, već nekoliko godina dodjeljuje studentske stipendije studentima na
studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji.
4. Na sljedećoj sjednici Skupštine Istarske županije, župan Boris Miletić iznijet će
prijedlog promjene pravne regulative, a koja se odnosi na Uredbu o složenosti
koeficijenata poslova u javnoj službi. Prijedlog bi potom Skupština uputila Vladi RH.
5. OB Pula i Istarska županija kao njezin osnivač, nastavljaju s mjerama privlačenja
medicinskog kadra, a novi set mjera bit će predstavljen u što kraćem mogućem
razdoblju.
6. Budući da je problem nedostatka kadra, odnosno privlačenja istog iz drugih dijelova
Hrvatske, usko povezan s osiguravanjem smještaja, Istarska županija će još jednom
pozvati istarske gradove i općine da stanove u svome vlasništvu stave na
raspolaganje za deficitaran zdravstveni kadar. Rješavanje ovog gorućeg problema
iziskuje jedinstvo i angažman svih jedinica lokalne samouprave u Istri.