Od 27. ožujka javno savjetovanje o nacrtu
Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2030. godine

 

Od ponedjeljka, 27. ožujka 2023. godine Grad Pula-Pola stavlja nacrt Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2030. godine na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana nakon ostvarenog pozitivnog mišljenja Partnerskog vijeća.

Pozivaju se svi zainteresirani građani Grada Pula-Pola i zainteresirana javnost da do 26. travnja 2023. godine sudjeluju u procesu kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje i prilagodbu dokumenta, kako bi se isti ažurirao i prilagodio potrebama građana.

Grad Pula-Pola je u proteklom razdoblju pripremio nacrt Plana razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje 2020.-2030. godine. Riječ je o dokumentu koji predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja Grada, a koji definira viziju, ciljeve i mjere razvoja, uključujući i planirane projekte od strateškog značaja za razvoj Grada koji su predviđeni za provedbu u razdoblju do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, navedeni dokument mora biti usklađen s ciljevima akata strateškog planiranja višeg reda, ponajviše s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 2030., ali u svojoj funkcionalnosti naglašava lokalnu razvojnu politiku i projekte od strateškog značaja za Grad te prikazuje rezultat komunikacije Grada s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima na temu strateškog razvoja Grada.

Kako bi se osigurala usklađenost budućeg razvoja, kao i sama vizija koja glasi Pula-Pola je zelen grad po mjeri stanovnika, unaprjeđen principima održivog, otpornog i kružnog razvoja, koji svojim inovativnim okruženjem potiče razvoj zajednice, proveden je opsežan participativan proces u kojem su uključeni građani i zainteresirani dionici, a koji su sudjelovali u izradi dokumenta kroz više faza. Provedene su sektorske fokus grupe i anketiranje javnosti u inicijalnoj fazi, B2B sastanci i online radionice u fazi obrade rezultata analize stanja i pripreme strateškog okvira, kao i dodatni sastanci s pojedinim sektorskim dionicima u fazi prilagodbe nacrta strateškog okvira.

Vrlo važnu ulogu je imalo Partnersko vijeće, savjetodavno tijelo koje je sačinjeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, a koje je bilo uključeno u svaku fazu izrade dokumenta, te na taj način osiguralo participativnost i transparentnost izrade Plana. Rezultat zajedničkog rada je nacrt Plana razvoja Grada koji predstavlja osnovu za strukturiranje razvojnih projekata Grada za razdoblje do 2030. godine te ima za svrhu utvrditi i komunicirati ciljeve i prioritete cjelokupnog teritorijalnog razvoja u suradnji i suglasju s gradskim vlastima, kao i s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora procesom participativnog uključivanja dionika.

Svoje prijedloge možete upisati u obrazac koji je dostupan na web stranici Grada Pula-Pola (www.pula.hr: rubrika E – konzultacije) te ispunjen dostaviti mailom na adresu: planrazvojagrada@pula.hr  najkasnije do 26. travnja 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni i obrađeni te prikazani u Izvješću o provedenom savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Pula-Pola. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.