Započelo javno savjetovanje o potporama za poticanje malog gospodarstva

 

Potpore za razvoj poduzetništva „POTPORE PULA 2023“

I u 2023. godini Grad Pula osmislio je paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2023. godini pod nazivom „Potpore Pula 2023“ te objavom javnog poziva pulskim će se poduzetnicima dodijeliti 120.000,00 eura bespovratnih potpora, a sredstva su osigurana u proračunu za ovu godinu.

U 2023. godini, 120.000,00 eura bespovratnih potpora dodijelit će se kroz pet mjera.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama želi se pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka koje svaki poduzetnik ima kao i omogućiti nabavku osnovne opreme koja je potrebna za rad uključujući i edukaciju ukoliko je poduzetniku potrebna. Maksimalni iznos sredstava po ovoj mjeri je 2.000,00 eura, a ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20 posto na odobreni iznos potpore, odnosno 2.400,00 eura.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing želi se s 2.000,00 eura potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Mjerom Potpore za IT sektoželi se povećati broj gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 2.500,00 eura.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine želi se omogućiti poduzetnicima zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i povećala njihova konkurentnost. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 4.000,00 eura te se i dalje stavlja naglasak na prerađivačku industriju.

Mjerom Potpore za subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti želi se omogućiti postizanje konkurentne prednosti i podizanje kvalitete stručne osposobljenosti zaposlenika za „zelena zanimanja“ i „digitalna zanimanja budućnosti“. U 2023. godini najveći iznos koji je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 1.000,00 eura.

Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pule. Poticajnim poslovnim okruženjem omogućujemo poduzetnicima da stvaraju nove vrijednosti za širu zajednicu. Naglasak ovog paketa mjera je na razvoju IT sektora,  “zelenih radnih mjesta” i “digitalnih zanimanja budućnosti” te na razvoju prerađivačke industrije.

Prijedlog Javnog poziva sa ostalim dokumentima i pratećim obrascima dostupan je, od 24. ožujka do 24. travnja 2023. godine, na eKonzultacijama ili na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/98/prijedlog-odluke-o-poticanju-razvoja-malog-gospodarstva-kroz-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2023-godini-potpore-pula-2023/

 

S poštovanjem,