Partnersko vijeće jednoglasno usvojilo konačan nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula i Akcijskog plana za razdoblje od 2021. do 2027.

 

U ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore –
Županijske komore Pula održana je sjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Pula na
kojoj je jednoglasno usvojen konačan nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula za
razdoblje od 2021. do 2027. godine te je time dobiveno pozitivno mišljenje na predloženu
Strategiju.

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Partnerskog vijeća urbanog područja Pula, ujedno i
čelnica ITU PT Pula, pročelnica Upravnog odijela za lokalnu samoupravu Anja Ademi koja je
u uvodnom obraćanju naglasila važnost sjednice na kojoj je predviđeno usvajanje konačnog
nacrta Strategije razvoja urbanog područja Pula (SRUP) za financijsko razdoblje od 2021. do
2027. te Akcijskog plana kao provedbenog akta SRUP-a.

Za SRUP Pula izrađena je i Strateška procjena utjecaja na okoliš kojom se procjenjuju
značajni učinci SRUP-a na okoliš.

Grad Pula, kao grad središta urbanog područja Pula, izradio je nacrt Strategije razvoja
Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine –  SRUP Pula, koja će
predstavljati podlogu i osnovni preduvjet za korištenje ITU mehanizma u novom financijskom
razdoblju 2021. do 2027. godine.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam integriranja sredstava
usmjerenih prema aktivnostima kojima je cilj ojačati ulogu urbanih područja i gradova kao
pokretača gospodarskog i društvenog razvoja. Ovom se Strategijom definiraju zajedničke
smjernice razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje
provedbe zajedničkih projekata te razvoj zajedničke vizije koja nadilazi administrativne
granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.