Grad Pula započeo s javnim savjetovanjem o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi 

 

 
Od utorka, 28. ožujka 2023. godine Grad Pula započeo je s provedbom e-Savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja,
primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.
Savjetovanje će se provesti do 29. travnja 2023. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se
mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: odluka.socijalnaskrb2023@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule u rubrici
e-Konzultacije ili na poveznici: https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-
tijeku/99/nacrtu-odluke-o-socijalnoj-skrbi-grada-pule-pola/