Inicijativa za Lungomare održala je izvanrednu konferenciju povodom kaznene prijave podnesene DORH-u

Dana 28. ožujka 2023. godine Inicijativa ZA Lungomare održala je izvanrednu tiskovnu
konferenciju na pulskom Lungomaru kod spomenika Vladimiru Gortanu. U ime inicijative su
se prisutnima obratili članovi Aleksej Orel i Boris Stermotić

Iz analize spisa pretvorbe i privatizacije predmetnih čestica razvidno je da tvrtka Hotel
Valkane d.o.o ne može i nikada nije ni mogla biti upisana kao vlasnik iznimno vrijedne šume
na području Lungomara. Slijedom navedenog, građanska Inicijativa ZA Lungomare
podnijela je DORH-u 26. srpnja 2022. godine prijavu nezakonitih uknjižbi vlasništva,
potkrepljenu dokumentacijom iz spisa pretvorbe i privatizacije.
Na naše veliko zadovoljstvo, na prijedlog Republike Hrvatske u svojstvu podnositeljice
zahtjeva 17.01.2023. pokrenut je postupak za mirno rješenje spora u kojem je
protustranka Hotel Valkane d.o.o. 
Zahtjev za mirno rješenje spora odnosi se na vlasništvo trinaest čestica šumskog zemljišta u
zoni Lungomare ukupne veličine 80.212 m2 na koje je kao vlasnik upisana tvrtka Hotel
Valkane d.o.o. 
Iz analize spisa koju je provela Inicijativa ZA Lungomare proizlazi da Republika Hrvatska
ima pravo vlasništva ne samo na spomenutim česticama šume zone Lungomare, već i na
česticama kamenoloma Max Stoja i kampa u Pomeru te Valbonaše. Međutim, za sada nije
zabilježen zahtjev RH za pokretanje mirnog rješenje spora u odnosu na upis vlasništva na tim
čestica. 
U odnosu na čestice Sportsko-rekreativnog centra Valkane na kojima su teniski tereni i
nogometno igralište, i u odnosu na zemljište na kojem se nalazi pročistač grada Pule,
Republika Hrvatska nije pokrenula postupak. Naime, pravo na upis vlasništva na ovim
česticama ima Grad Pula, odnosno sportske udruge koje su ih koristile. Zato je Grad Pula taj
koji ima aktivnu legitimaciju i dužnost pokrenuti postupak za ispravak upisa vlasništva,
a ne Republika Hrvatska. 
Stoga pozivamo Grad Pulu da zaustavi sve projekte koji se na tom području planiraju –
odnosno na česticama SRC-a Valkane te onoj na kojoj je pročistač – dok se ne okončaju

svi postupci koji se odnose na nezakoniti upis vlasništva tvrtke Hotel Valkane d.o.o.,
odnosno njenog pravnog prethodnika Istre Cementa.
Podsjetimo, tvrtka Hotel Valkane d.o.o. čiji je direktor istaknuti pulski SDP-ovac i njihov
veliki donator Stevan Muidža, u vlasništvu je medijskog tajkuna iz Srbije Dragana Šolaka
koji je, između ostalog, vlasnik  N1 televizije i Nove TV. 
Kap koja je među građanima prelila čašu je vijest o planiranom projekatu građenja
mastodonskog hotela i pratećih turističkih sadržaja (uključujući lift do plaže, restorane,
barove…). Realizacijom ovog mega-projekta tvrtke Hotel Valkane d.o.o  u potpunosti bi se
devastirala zona Lungomara. Masovni građanski revolt i mobilizacija protiv projekta
izgradnje planiranog hotela i pratećih sadržaja rezultirao je prvom referendumskom
inicijativom u Puli i Istri koju je pokrenula Inicijativa građana ZA Lungomare.
Referendum je održan 9. listopada 2022. godine, a na njega je izašlo gotovo 23 posto
birača. 
U međuvremenu, tvrtka Hotel Valkane d.o.o. je pribavila lokacijsku dozvolu za građenje
hotela i pratećih sadržaja, dok je građanima pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje
Grada Pule Ingrid Bulian odbila zahtjev za pristup informacijama, odnosno uvid u lokacijsku
dozvolu i idejni projekt hotela koji je njezin sastavni dio. Zato su građani pokrenuli postupak
žalbe koji se vodi pred Povjerenikom za informiranje RH.
DOPUNA KAZNENE PRIJAVE DORH-u
Temeljem daljnjeg prikupljanja i analize kompletne dokumentacije postupka pretvorbe i
privatizacije od 1990. do 2007. koju su članovi Inicijative građana ZA Lungomare proveli u
periodu od podnošenja prve prijave DORH-u do danas, članovi su utvrdili činjenice temeljem
kojih su stekli visoku razinu uvjerenja da je Rješenje o iskazu nekretnina unesenih u
temeljni kapital društva od 18.05.1995. krivotvoreno. Temeljem navedenog rješenja
investitor se više od 10 godina kasnije upisao kao vlasnik na predmetnim česticama. Mogući
počinitelji krivotvorenja su tadašnji predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju Ivan
Penić i potpredsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju Miljenko Weiss. Međutim,
postoji mogućnost da je još osoba učestvovalo u istom. 
Nadalje, u spisu pretvorbe i privatizacije obiluje dokumentacija iz koje je razvidno da je
Lovro Dragojević, direktor tvrtke Istra Cement čiji je pravni sljednik tvrtka Hotel Valkane
d.o.o., znao ili morao znati da tvrtka nema pravo upisa vlasništva na predmetnim česticama i
da je rješenje krivotvoreno. Zanimljivo je da u periodu od narednih 10 godina od izdavanja
krivotvorenog rješenja odgovorne osobe i zastupnici tvrtke Istra Cement nisu provele upis
vlasništva na spornim česticama. Igrom slučaja, proveli su ga tek nakon 2006. kada je
zakonom o reviziji pretvorbe i privatizacije istekao rok za provođenje revizije pretvorbe i
privatizacije od strane Državnog ureda za reviziju. 
Zbog ovih i drugih novih utvrđenih činjenica i prikupljenih dokaza građanska
Inicijativa ZA Lungomare podnosi dopunu kaznene prijave DORH-u.
Zanimljiv je podatak da je nakon ukidanja zastare za kriminal u pretvorbi i privatizaciji Penić
bio prva osoba pod istragom za kriminal i to vezano uz slučaj pretvorbe i privatizacije
Geofizike. Potom se njegova uloga spominje i u drugim slučajevima istrage kao što su
Agrokor, VIO i drugi.

Osim toga, drugi su-potpisnik krivotvorenog Rješenja, potpredsjednik Hrvatskog fonda za
privatizaciju Weiss, nakon Hrvatskog fonda za privatizaciju prešao upravo u upravni odbor
ovog “bogom danog” investitora, gdje je također obavljao dužnosti likvidatora i člana
nadzornog odbora.