Pula Herculanea u prosincu 2022. započela proces izrade Zelenog katastra

 

Pula Herculanea kao javno komunalno poduzeće sve svoje poslovne aktivnosti provodi
sukladno propisima te aktivno o istima informira nadležna tijela i čitavu javnost. Tako je i
u slučaju aktivnosti na području Giardina tijekom procesa zainteresirana javnost bila
sustavno i kontinuirano informirana o svim detaljima u više navrata. Ovim putem još
jednom ponavljamo kako Pula Herculanea d.o.o. u skladu s godišnjim Planovima i
Programima održavanja javno – zelenih površina Grada Pule te u suradnji s nadležnim
tijelima Grada Pule, a uz podršku stručnjaka iz svih relevantnih domena, kontinuirano
uređuje i održava javne zelene površine. Uz brigu o okolišu, bioraznolikosti i javnim
zelenim površinama u fokusu rada Herculanee je i podizanje kvalitete življenja u Gradu
Puli, tvrtka odgovornim upravljanjem sustavno brine o zaštiti građana te javne i privatne
imovine.
U skladu s posljednjim su i radovi u sklopu djelatnosti koje prate godišnji Program o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, a koji uključuje i
održavanje stabala na istima. Tako su i sve aktivnosti na području Giardina provedene
sukladno propisima te uz konzultiranje i angažman nadležnih tijela Grada Pule i
relevantnih stručnjaka prema čijim rješenjima i odlukama je Pula Herculanea provela
rezidbu stabala koja su bila u izrazito lošem stanju i ugrožavala su sigurnost prolaznika te
javne i privatne imovine.
Aktivnosti na području Giardina tek su dio sveobuhvatnog procesa kojim Pula Herculanea
u suradnji s Gradom Pulom, stručnjacima i drugim nadležnim tijelima nastoji očuvati i
razvijati sve javne zelene površine koje se nalaze na području grada.
U cilju unaprjeđenja svih procesa te podizanja kvalitete usluge i praćenja stanja na samom
terenu protekle je godine pokrenut proces koji će za krajnji cilj imati izradu zelenog
katastra na području čitavog grada čime će se osigurati uvid u trenutno stanje, sustavno
praćenje zelenih površina na javnom prostoru te u raznolikost biljnog fonda, kao i
popratnih sadržaja. Ovim projektom nastavlja se sustavno upravljanje javnim zelenim

površinama te podizanje transparentnosti i dostupnosti informacija svim zainteresiranim
građanima.
Navedeni projekt izrade zelenog katastra Pula Herculanea započela je krajem 2022.
godine izradom projektnog zadatka, zatraživanjem ponuda te ugovaranjem usluge u
sklopu koje će biti provedena implementacija geoinformacijskog sustava (GIS) i unos
postojećih podataka, a sama izrada platforme započela je u siječnju ove godine te je u
tijeku unošenje svih relevantnih podataka.
Zeleni katastar sadrži uobičajene podloge (DOF, katastar, katastarske općine, ortofoto)
predmetnog područja južne Istre, odnosno Grada Pule i okolnih općina koje su
obuhvaćene uslugama poduzeća Pula Herculanea. Navedeni katastar pružat će pregled
lokacija potrošača, pregled parkovnih i zelenih površina (cvjetnjaci, travnjaci, stabla i
živice) i sustava za zalijevanje, klupe i stolove, a bit će istaknute posebne točke interesa s
detaljima koje održava Pula Herculanea.
Uz navedeno, pregled javnih površina sadržavat će i segment koji je vezan uz odvajanje
otpada pa će tako putem navedene platforme biti obilježene sve lokacije košara za smeće,
spremnici za sakupljanje otpada (podzemni, polupodzemni i specijalni), građevine za
gospodarenje otpadom, područja odvoza otpada, površine na održavanju ručnog i strojnog
pometanja.
Uz navedeno, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne provedbe projekta u ožujku 2023. godine
Pula Herculanea je zaključila ugovor o usluzi terenskog panoramskog fotografiranja
javnih zelenih površina te njihovu 3D vizualizaciju, koja će omogućiti praćenje promjena
stanja u vremenu i tako doprinijeti očuvanju okoliša, kao i prevenciji te saniranju
nedozvoljenih aktivnosti. Navedena aktivnost provest će se tijekom travnja 2023. godine
te će se i na ovaj način unaprijediti cjelokupan sustav praćenja te kvalitetan uvid u
trenutno stanje zelenih površina na području Grada Pule.
Uz sve dosadašnje napore, inovativne projekte i aktivnosti odgovornog te sustavnog
upravljanja javnim zelenim površinama od strane aktualnog vodstva Pula Herculanee, Zeleni
katastar je dodatan korak kojim Grad Pula i Pula Herculanea pokazuju dosljednost i ozbiljnost
pristupa brizi o zelenijoj sadašnjosti i budućnosti.

Pula Herculanea u prosincu 2022. započela proces izrade Zelenog katastra

Pula Herculanea kao javno komunalno poduzeće sve svoje poslovne aktivnosti provodi
sukladno propisima te aktivno o istima informira nadležna tijela i čitavu javnost. Tako je i
u slučaju aktivnosti na području Giardina tijekom procesa zainteresirana javnost bila
sustavno i kontinuirano informirana o svim detaljima u više navrata. Ovim putem još
jednom ponavljamo kako Pula Herculanea d.o.o. u skladu s godišnjim Planovima i
Programima održavanja javno – zelenih površina Grada Pule te u suradnji s nadležnim
tijelima Grada Pule, a uz podršku stručnjaka iz svih relevantnih domena, kontinuirano
uređuje i održava javne zelene površine. Uz brigu o okolišu, bioraznolikosti i javnim
zelenim površinama u fokusu rada Herculanee je i podizanje kvalitete življenja u Gradu
Puli, tvrtka odgovornim upravljanjem sustavno brine o zaštiti građana te javne i privatne
imovine.
U skladu s posljednjim su i radovi u sklopu djelatnosti koje prate godišnji Program o
obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, a koji uključuje i
održavanje stabala na istima. Tako su i sve aktivnosti na području Giardina provedene
sukladno propisima te uz konzultiranje i angažman nadležnih tijela Grada Pule i
relevantnih stručnjaka prema čijim rješenjima i odlukama je Pula Herculanea provela
rezidbu stabala koja su bila u izrazito lošem stanju i ugrožavala su sigurnost prolaznika te
javne i privatne imovine.
Aktivnosti na području Giardina tek su dio sveobuhvatnog procesa kojim Pula Herculanea
u suradnji s Gradom Pulom, stručnjacima i drugim nadležnim tijelima nastoji očuvati i
razvijati sve javne zelene površine koje se nalaze na području grada.
U cilju unaprjeđenja svih procesa te podizanja kvalitete usluge i praćenja stanja na samom
terenu protekle je godine pokrenut proces koji će za krajnji cilj imati izradu zelenog
katastra na području čitavog grada čime će se osigurati uvid u trenutno stanje, sustavno
praćenje zelenih površina na javnom prostoru te u raznolikost biljnog fonda, kao i
popratnih sadržaja. Ovim projektom nastavlja se sustavno upravljanje javnim zelenim

površinama te podizanje transparentnosti i dostupnosti informacija svim zainteresiranim
građanima.
Navedeni projekt izrade zelenog katastra Pula Herculanea započela je krajem 2022.
godine izradom projektnog zadatka, zatraživanjem ponuda te ugovaranjem usluge u
sklopu koje će biti provedena implementacija geoinformacijskog sustava (GIS) i unos
postojećih podataka, a sama izrada platforme započela je u siječnju ove godine te je u
tijeku unošenje svih relevantnih podataka.
Zeleni katastar sadrži uobičajene podloge (DOF, katastar, katastarske općine, ortofoto)
predmetnog područja južne Istre, odnosno Grada Pule i okolnih općina koje su
obuhvaćene uslugama poduzeća Pula Herculanea. Navedeni katastar pružat će pregled
lokacija potrošača, pregled parkovnih i zelenih površina (cvjetnjaci, travnjaci, stabla i
živice) i sustava za zalijevanje, klupe i stolove, a bit će istaknute posebne točke interesa s
detaljima koje održava Pula Herculanea.
Uz navedeno, pregled javnih površina sadržavat će i segment koji je vezan uz odvajanje
otpada pa će tako putem navedene platforme biti obilježene sve lokacije košara za smeće,
spremnici za sakupljanje otpada (podzemni, polupodzemni i specijalni), građevine za
gospodarenje otpadom, područja odvoza otpada, površine na održavanju ručnog i strojnog
pometanja.
Uz navedeno, u cilju sveobuhvatne i kvalitetne provedbe projekta u ožujku 2023. godine
Pula Herculanea je zaključila ugovor o usluzi terenskog panoramskog fotografiranja
javnih zelenih površina te njihovu 3D vizualizaciju, koja će omogućiti praćenje promjena
stanja u vremenu i tako doprinijeti očuvanju okoliša, kao i prevenciji te saniranju
nedozvoljenih aktivnosti. Navedena aktivnost provest će se tijekom travnja 2023. godine
te će se i na ovaj način unaprijediti cjelokupan sustav praćenja te kvalitetan uvid u
trenutno stanje zelenih površina na području Grada Pule.
Uz sve dosadašnje napore, inovativne projekte i aktivnosti odgovornog te sustavnog
upravljanja javnim zelenim površinama od strane aktualnog vodstva Pula Herculanee, Zeleni
katastar je dodatan korak kojim Grad Pula i Pula Herculanea pokazuju dosljednost i ozbiljnost
pristupa brizi o zelenijoj sadašnjosti i budućnosti.