Industrijska zona – Galižana – Prometnice s komunalnom infrastrukturom

                      

U četvrtak, 30. ožujka 2023. godine u Velikoj vijećnici Grada Vodnjan-Dignano s početkom u 10 sati održana je konferencija za medije povodom davršetka izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom u Industrijskoj zoni Galižana.

Izgradnja je financirana putem Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je rezultat uspješne prijave Grada Vodnjan-Dignano na natječaj ITU mehanizma – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula.

Projektom „Industrijska zona Galižana – Prometnice s komunalnom infrastrukturom“ izgrađene su tri prometnice s komunalnom infrastrukturom u industrijskoj zoni Galižana. Osim kolničke konstrukcije i prometnog rješenja, projekt je uključio i rješenje  oborinske odvodnje, fekalnu kanalizaciju, dio vodovodne mreže te distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju.

„Industrijska zona Galižana živi i radi te je više od 90% prostora zauzeto pa je i sama izgradnja prometnica bila iznimno važna te prijeko potrebna za Grad Vodnjan-Dignano,“ naglasio je gradonačelnik Edi Pastrovicchio.

Zatim se prisutnima obratio Saša Moharić, voditelj odsjeka za gospodarstvo i zaštitu okoliša koji je govorio o brojkama rekavši da je za predmetnu investiciju osigurano bespovratno sufinanciranje sredstvima Europske unije u iznosu od 85%. U ukupna vrijednost projekta je iznosila 6.842.290,81 kn, od čega je 5.815.947,17 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sveukupna vrijednost radova kao financijski najznačajnije stavke iznosi 643.723,54 € (4.850.135,03 kn), dok su ostale stavke sukladno projektnoj prijavi podijeljene u sljedeće troškove: Troškovi projektne dokumentacije – 181.250,00 kn; Troškovi nadzora – 186.750,00 kn; Troškovi upravljanja projektom – 291.359,53 kn; Promidžba i vidljivost – 21.150,00 kn.

Posljednji je okupljenima govorio Igor Horvat, iz VIA ING d.o.o. navodeći da su stare, postojeće instalacije koje je trebalo zaštititi i pripremiti za novu infrastrukturu predstavljale poseban izazov koji su riješili, dok su svi ostali radovi tekli prema planu.

Predmetnim projektom uklonila se jedna od najvećih slabosti i prepreka za razvoj Poslovne zone Galižana, a time i razvoj gospodarstva u Vodnjanu-Dignano općenito. S obzirom da vizija razvoja Grada Vodnjana-Dignano kao svojevrsni dugoročni cilj ističe razvoj utemeljen na razvijenoj poslovnoj infrastrukturi te održivoj poljoprivredi i turizmu, predmetni projekt značajan je faktor u osiguravanju općeg društveno-gospodarskog razvoja Grada Vodnjana-Dignano, lokalne sredine, i podizanja razine kvalitete života.

Realizacija ovog projekta pogodovati će poduzetnicima na lokalnoj razini, doprinijeti poboljšanju poslovanja te modernizaciji i razvoju industrijske baze. Osim toga, projekt će rezultirati povećanjem stupnja urbanosti područja Grada Vodnjana-Dignano, povećanjem postotka popunjenosti poduzetničke zone Galižana, povećanjem stope aktivnosti postojećih korisnika poduzetničke zone Galižana.

Grad Vodnjan-Dignano nastaviti će provoditi programe poticanja poduzetništva kako bi potaknuo dodatne poduzetničke aktivnosti na području urbane aglomeracije Pula.