Uspješno prijavljeni projekti FORTIC za očuvanje baštine Fort Bourguignona i READRIS u sklopu zelenih politika Grada Pule 

 

Poziv u sklopu Programa Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027.

Grad Pula uspješno se prijavio s projektnom prijavom FORTIC „From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia“ na prvi Poziv u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg  Italija – Hrvatska od 2021. do 2027. godine, kao vodeći partner zajedno s ostalim partnerima iz Hrvatske i Italije u cilju razvoja prekogranične suradnje te razmjene znanja i prijenosa dobrih praksi uspješnih modela upravljanja kulturnom baštinom kao temeljem za razvoj održivog turizma u okviru prioriteta 4. Kultura i turizam za održivi razvoj ovog Programa.

Uz Grad Pulu, kao vodećeg partnera, partneri na projektu s hrvatske strane su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik i Grad Korčula, dok su partneri sa talijanske strane Općina Vieste, Općina Cervia i Sveučilište Caˊ Foscari iz Venecije.

Uz navedene partnere na projektu sudjeluju i pridruženi partneri koje čine Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Turistička zajednica Grada Korčule te venecijanska udruga UNPLI Veneto koja ima za cilj, između ostalog, snažnu turističku promociju na lokalnoj i regionalnoj razini na području regije Veneto.

Ukupni iznos prijavljenog projekta FORTIC iznosi 2.135.773,60 eura od kojih se 476.175,00 eura odnosi na Grad Pulu, dok je planirano trajanje projekta 30 mjeseci. U tom periodu će se kroz brojne aktivnosti i sa snažnim naglaskom na prekograničnu suradnju raditi na području održivog kulturnog turizma s naglaskom na očuvanje tradicijske baštine. Što se tiče Grada Pule, posebna pažnja bit će posvećena tvrđavi Fourt Bourguignon za koju se planira izraditi dokumentacija kao podloga za daljnje intervencije u narednom periodu.

Zbog bogate povijesti i svoje jedinstvenosti na Mediteranu te iznimno atraktivnog položaja utvrde na preko 2000 m2 prostora Grad Pula ima cilj u doglednoj budućnosti očuvati i valorizirati Fort Bourguignon poštujući kulturnu i prirodnu baštinu uz naglasak na održivost lokacije. Reinterpretacijom, Fort će postati centralno mjesto interpretacije i mjesto oživljavanja povijesnih događaja, doživljaja i iskustava uz primjenu postulata takozvane nove muzeologije, na usluzi građanima, posjetiteljima, turistima i svim budućim naraštajima.  Kroz arhitektonske intervencije, lokacija će postati prepoznatljiva i uočljivija, unaprijeđene kvalitete i uporabljivosti, uz istovremenu neutralnost i valorizaciju prirodne baštine s obzirom na lokaciju u prostoru.

Važno je naglasiti, kada se govori o području Pule, da je i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli planiralo aktivnosti koje se tiču tvrđave Sveti Mihovil koja je u njihovom vlasništvu te ostale aktivnosti u koje će biti involvirani i studenti, a poseban naglasak će biti dan na suradnji s venecijanskim Sveučilištem Ca Foscari. Ostali partneri će imati priliku učiti jedni od drugih poštujući individualnu kulturnu baštinu kao temelj razvoja održivog turizma, s obzirom da se radi o partnerima koji dolaze iz područja visokog turizma sa obilježjima snažne sezonalnosti.

Grad Pula je u ovom pozivu sudjelovao i kao projektni partner u projektnoj prijavi READRIS „REsilient ADRIatic Coastal AreaS“ prijavitelja Grada Raba, u sklopu prioriteta 2. Zelena i otporna zajednička okolina u kojem su se planirale aktivnosti koje se odnose na šumu Lungomare i mjera koje se tiču njene zaštite, a poseban osvrt će biti na mikrolokaciji šumice Vidikovac. Ukupan proračun ovog projekta za Grad Pulu iznosi 376.110,10 EUR.

Rezultati ovog poziva očekuju se krajem godine, a početak aktivnosti trebao bi biti početkom 2024. godine. Na ovaj poziv pristigla je čak 161 prijava sa ukupnim zatraženim proračunom od gotovo 310 milijuna eura, dok je alocirano maksimalno 80 milijuna eura od strane Upravljačkog tijela Programa.