Reorganizacija hitne pedijatrijske ambulante OB Pula

Ovim putem Vas obavještavamo da smo izvršili preustroj pedijatrijske hitne ambulante Opće bolnice Pula na sljedeći način da:

hitna pedijatrijska ambulanta radnim danom od 08 do 16 sati djeluje u prostoru pedijatrijske poliklinike (Objekt 2. l. kat) stupa na snagu u ponedjeljak, 03. travnja 2023. godine.

Vikendom i blagdanima (0-24 sata) te radnim danom od 16 do 08 sati, pacijenti za potrebe pedijatrijske hitne skbi javljaju se na Šalter Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) OB Pula – navedena organizacija na snazi – priopćili su iz OB Pula.