Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2023. u Puli

 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Grad Pula zajedno s partnerima Nastavnim
zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskim domovima zdravlja i Gradskim
društvom Crvenog križa Pula priprema jutarnji prigodni program koji će se održat u četvrtak, 6.
travnja 2023. godine na tri lokacije u gradu.
Na prvoj aktivnosti programa koji kreće od 10:00 sati na Gradskoj tržnici, djelatnici Istarskih
domova zdravlja i Gradskog društva Crvenog križa Pula mjerit će tlak i šećer zainteresiranim
građanima.
Druga aktivnost počinje u 10:30 sati na Trgu Portarata, gdje je predviđeno održavanje rekreativno
umjetničkog programa „Vježbanjem do zdravlja“ na kojem će pulski kineziolozi održat dva
treninga, jedan s djecom vrtićkog uzrasta, te članovima udruga građana. Ujedno, na Trgu
Portarata će biti postavljen i štand na kojemu će djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske
županije promovirat zdrav život, kretanje i dobrobiti pravilnih prehrambenih navika u cilju
prevencije raznih bolesti te važnosti očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja. Program
„Vježbanjem do zdravlja „ završit će u 12:30 sati.

Treća aktivnosti u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja koju organiziraju Grad Pula i
Vijeće za prevenciju kriminaliteta održat će se u Zajednici Talijana Circolo s početkom u 13:30
sati gdje će se održat dva predavanja o prevenciji i očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja.
Teme:
1. „Tjelesna aktivnost i zdravlje“ – predavanje – doc. dr.sc. Stanislav Peharec
2. „Mentalno zdravlje – aktualno stanje i izazovi“ – predavanje – Helena Mitrović –
Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Pozivaju se građanke i građani na sudjelovanje u svim organiziranim aktivnostima, te da na taj
način učine nešto dobro za svoje zdravlje.