Završena treća faza opremanja parkirališta Mandrač

 

Trgovačko društvo Pulaparking, koje skrbi o površinama, odnosno parkiralištima koja su im stavljena na upravljanje, ovih je dana završilo treću fazu opremanja parkirališta Mandrač u sklopu koje je postavljen sustav za nadzor i čuvanje lokacije od eventualne devastacije imovine i opreme. 

Postavljeno je ukupno osam nadzornih kamera kako bi se zaštitili korisnici, imovina, nadzor procesa naplate parkirališta te čuvanja ostale opreme na parkiralištu. Instaliranim kamerama pokriveni su svi prilazi na parkiralište kao i samo parkiralište.

„Time korisnici imaju dodatnu sigurnost u korištenju naših usluga i parkirališnih lokacija.  Video snimke kamera koriste se za praćenje prometa na parkiralištima, nadzor reda i sigurnosti te za kontrolu naplate parkiranja sve u cilju da se prometovanje osoba i vozila odvija nesmetano. Snimke se čuvaju u Pulaparkingu, a vrijeme čuvanja materijala ovisi o trenutačnom broju aktivnih kamera. Prosječno vrijeme čuvanja snimaka je tri tjedna“, pojasnio je direktor Pulaparkinga Branislav Bojanić.

Pulaparking  d.o.o. brine i čuva sve lokacije u gradu Puli koje spadaju pod javna parkirališta te se nastoji prilagoditi sve većim svakodnevnim zahtjevima korisnika. Fluktuacija vozila je stalno u kretanju i promjenama te je trajno prisutna potreba da se mijenjaju lokacije za parkirališta, održavaju postojeća i da se prilagođavaju mogućnosti objektivnim situacijama na terenu.

„Vjerujemo  da ćemo našim planskim radom i trudom doprinijeti povećanju kvalitete kretanja ljudi i vozila u našem gradu, kako za građanke i građane, tako i za naše goste“, dodao je Bojanić.

U procesu promišljanja i planiranja te rješavanja stalno prisutne potrebe grada za više parkirnih mjesta, posebice u ljetnim mjesecima, pozicija na lokaciji Mandrač definirana je kao jedna od najboljih koja rješava i olakšava pristup Puli iz smjera Velog Vrha. Nakon definiranih stručnih podloga, još 2016. godine Pulaparking d.o.o. krenuo je u uređivanje spomenute lokacije te je iste godine spremno dočekao ljetnu sezonu s uređenim parkingom koje je stavljeno u funkciju upravo 1. lipnja.

Uređenje Mandrača je, podsjetimo, izvršeno u dvije faze. U prvoj fazi izvršeno je potpuno čišćenje lokacije i terena od niskog raslinja i grmlja te je postavljana i uređena podloga. U drugoj fazi uslijedilo je hortikulturno uređenje, postavljena je led rasvjeta te su uređeni ostali sadržaji kako bi omogućili kvalitetniju uslugu našim građankama i građanima te posjetiteljima Pule.

Na Mandraču je moguće parkirati više od 370 automobila te 20-tak autobusa. Kako je navedena lokacija interesantna autobusima u pred i post sezoni, prometovanje je usklađeno s potrebama svih korisnika. Promet na lokaciji Mandrač usko je povezan s vremenskim prilikama, tako je najprometnije u razdobljima oblačnih dana kada turisti odluče da će obići pulske znamenitosti. Tijekom ljetne sezone 2022., parkiralište Mandrač je bilo u funkciji s punim kapacitetom te je rasteretilo prometovanje gradom za minimalno 350 vozila. Puni kapacitet ljeti postiže u razdobljima od 10,00 do 15,00 te od 19,00 do 22,00 sata.

Omogućeno je parkiranje za sva vozila; od autobusa, kampera, teretnih vozila i osobnih automobila. Autobusi se mogu parkirati isključivo na javnom parkiralištu Mandrač, dok je na parkiralištu Riva omogućeno samo kratkotrajno, signalizacijom propisano, zaustavljanje autobusa radi ukrcaja/iskrcaja putnika na za to predviđenim mjestima pod naplatom. Kamperi se mogu parkirati isključivo na parkiralištima: Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 2.

Cijene i drugi uvjeti parkiranja na javnim parkiralištima u Puli definirane su kroz devet posebnih lokacija. Lokacija Mandrač označena je ljubičastom bojom. Tako se za ljetno vrijeme, odnosno Razdoblje 1, parkiranje naplaćuje od 1. lipnja do 30. rujna i to radnim danima, subotom, nedjeljom i blagdanima od 7,00 do 22,00 sata. Za ljetno vrijeme, odnosno Razdoblje 2, od 1. srpnja do 31. kolovoza, naplaćuje se parking radnim danima, subotom, nedjeljom i blagdanima od 7,00 do 24,00 sata.

Za zimsko vrijeme, od 1. listopada do 31. svibnja parking se naplaćuje tijekom radnih dana i subotom od 7,00 do 20,00 sati, osim na sljedećim parkiralištima unutar crvene zone: parkiralište u Flanatičkoj ulici (parkirališta „Tržnica“) te parkirališta Marsovo polje, Mehanika i Croatia kao i na novootvorenim posebnim parkiralištima Croatia i Pedagoški. Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima pod naplatom ne naplaćuje se u periodu zimskog vremena naplate nedjeljom i blagdanom. Na posebnim parkirališnim lokacijama naknada se ne naplaćuje radnim danom i subotom za osobna vozila tijekom zimskog vremena naplate, i to na parkiralištima Mandrač, Gregovica i Marsovo polje 2.

Mandrač spada pod posebne parkirališne lokacije te je označen ljubičastom bojom. Naplata parkiranja na parkiralištu Mandrač može se izvršiti kroz nekoliko mogućnosti kupnje dnevnih karata: dnevna karta za osobna vozila iznosi 49,73 kn (6,60 €), dnevna za osobna vozila s organiziranim „park & ride“ iznosi 79,87 kn (10,60 €), za kamper dnevna karta iznosi 100,21 kn (13,30 €) i dnevna za autobus iznosi 199,66 kn (26,50 €).

Tijekom ljetnih i koncertnih mjeseci, parkiralište Mandrač, u neposrednoj blizini grada i nadomak Amfiteatra, pokazalo se nepocjenjivim.