Grad Pula: želimo senzibilizirati što veći broj građana u sustav civilne zaštite

 

Objavljen javni poziv za popunjavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene

Grad Pula objavio je javni poziv za popunjavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene kojim želi senzibilizirati što veći broj građanki i građana da se priključe sustavu civilne zaštite. Na poziv se mogu javiti osobe s područja Grada Pule od 18 do 65 godina života.

„Civilna zaštita od javnog je interesa za sigurnost stanovnika Grada Pule, njenih materijalnih i kulturnih dobara. Članovi postrojbe civilne zaštite u slučaju mobilizacije, svojom voljom i  sposobnostima direktno i nesebično pomažu čitavoj zajednici u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa te služe kao potpora gotovim operativnim snagama koje djeluju u sustavu civilne zaštite“, rekao je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

Naglasio je kako su jačanje uloge civilne zaštite, ali i svakog pojedinca u sustavu civilne zaštite, neophodni preduvjeti učinkovitog djelovanja cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Postrojba je poseban formacijski sastav obveznika civilne zaštite zaduženih za provođenje mjera civilne zaštite, poput potpore u provođenju mjera evakuacije, spašavanja i prve pomoći ljudi i životinja, potpore u provođenju mjera zaštite materijalnih i kulturnih dobara kao i okoliša, asanacije terena i otklanjanja posljedica od prirodnih nepogoda, tehnoloških nesreća, velikih nesreća i katastrofa, ratnih razaranja i ostalih oblika ugroza.

Na poziv se mogu javiti osobe koje se ne nalaze u jednoj od sljedećih kategorija: trudnica, majka s djetetom mlađim od deset godina ili samohrani roditelj djeteta do 15 godina, osoba koja se brine o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a živi u istom kućanstvu, osoba s invaliditetom i osoba trajno nesposobna za rad, djelatna vojna osoba, službenik i namještenik Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH, pričuvnik pozvan na obuku, ugovorni pričuvnik, kadet, osoba koje je pristupila dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnik kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojni obveznik mobiliziran u Oružane snage RH, zaposlenik kojem je uvedena radna obveza, pripadnik policije, žurne službe, djelatnik zdravstva te profesionalni član drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenik ili namještenik središnjih tijela državne uprave i zaposlenik u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.

 

Javni poziv otvoren je do popune postrojbe, a zainteresirani se mogu javiti na e-mail stozercz@pula.hr ili na broj telefona: 052/371-899.

 

Javni poziv za popunjavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Pule možete pronaći na poveznici:  https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/25090/javni-poziv-za-popunjavanje-postrojbe-civilne-zastite-opce-namjene-grada-pula-pola/