Obilježen Svjetski dan zdravlja 2023. u Puli

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Grad Pula zajedno s partnerima Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskim domovima zdravlja i Gradskim društvom Crvenog križa Pula pripremili su prigodni program koji se održao u četvrtak, 6. travnja 2023. godine na tri lokacije u gradu.

Tradicionalnoj manifestaciji odazvala se pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Elvira Krizmanić Marjanović, koja je pozdravila prisutne u ime Grada Pule, zahvalila se brojnim sudionicima na odazivu te naglasila važnost tjelesne aktivnosti, zdrave prehrane i općenito zdravog stila života koji se usvaja od najranije dobi.

Prva aktivnost programa održala se na Gradskoj tržnici, gdje su djelatnici Istarskih domova zdravlja i Gradskog društva Crvenog križa Pula mjerili tlak i šećer zainteresiranim građanima.

Druga aktivnost bila je na Trgu Portarata, gdje se održao rekreativno-umjetnički program „Vježbanjem do zdravlja“ na kojem su pulski kineziolozi održali dva treninga, jedan s djecom vrtićkog uzrasta, te članovima udruga građana. Ujedno, na Trgu Portarata postavljen je i štand na kojem su djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije promovirali zdrav život, kretanje i dobrobiti pravilnih prehrambenih navika u cilju prevencije raznih bolesti, te važnosti očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja.

Treća aktivnost u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja koju su organizirali Grad Pula i Vijeće za prevenciju kriminaliteta održala se u Zajednici Talijana Circolo. U sklopu aktivnosti održana su dva predavanja o prevenciji te očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja na teme „Tjelesna aktivnost i zdravlje“ koju je održao doc. dr.sc. Stanislav Peharec, te „Mentalno zdravlje – aktualno stanje i izazovi“ na kojoj je predavačica bila Helena Mitrović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.