PULAPROMET: red vožnje u vrijeme školskih praznika

Od ponedjeljka 10.04.2023. u vrijeme trajanja proljetnih školskih praznika koji traju do
16.04.2023. godine Pulapromet će izvršiti redukciju polazaka na način da neće prometovati autobusi na
linijama:

• Linija 6a (Jadreški-Autobusni kolodvor) sa polaskom u 07:20 sati
• Linije 8a (Autobusni kolodvor-OŠ Vidikovac-Valdebek-Autobusni kolodvor) koje
prometuju do škole Vidikovac postati će linije 8 (Autobusni kolodvor-Valdebek-Autobusni
kolodvor)
• Linija 8b (Autobusni kolodvor-Valdebek-OŠ Vidikovac-Autobusni kolodvor) postaje linija 8
(Autobusni kolodvor-Valdebek-Autobusni kolodvor) i ne prometuje do škole Vidikovac
• Umjesto linija 22c (Galižana-Pula) i 22o (Pula-Galižana-Vodnjan-Pula) prometovati će linija
22 (Pula-Galižana-Vodnjan-Galižana-Pula) sa polaskom iz Pule u 06:35 sati

• Linija 23 (Pula-Muntić-Valtura-Muntić-Pula) sa polaskom u 06:40 postaje linija 23a (Pula-
Muntić-Valtura-Pula), a linije 23 u 11:20, 23a u 13:40 i 14:30 neće prometovati

• Linije 26, 26a i 26b na relaciji Vinkuran-Medulin i obratno neće prometovati