EKO AKCIJE U ISTRI – Moje Općine Bale, Kršan i Ližnjan bez azbesta! 

Pozivamo Vas da nam se pridružite i najavite ovu eko akciju u istarskim općinama!

Već više od 12 godina udruga MOJ OTOK  provodi akcije diljem Hrvatske u kojima se zalaže za uklanjanje azbesta s krovova i fasada te sudjeluje u edukaciji stanovništva uz javni poziv koji provode JLS-i.

 

MOJA OPĆINA BALE – VALE BEZ AZBESTA! 

20.04.2023. godine u 18.00 sati u Kino Sali u Balama (Rovinjska ulica) održat će predavanje u sklopu javnog poziva „Moja Općina Bale-Vale bez azbesta!“

 

MOJA OPĆINA KRŠAN BEZ AZBESTA! 

21.04.2023. godine u 18.00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Kršan održat će predavanje u sklopu javnog poziva „Moja Općina Kršan bez azbesta!“

 

MOJA OPĆINA LIŽNJAN BEZ AZBESTA! 

26.04.2023. godine u 17.00 sati u vijećnici Općine Ližnjan održat će predavanje u sklopu javnog poziva „Moja Općina Ližnjan bez azbesta!“