Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva – Raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Puli

Obavještavaju se pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine sa prijavljenim prebivalištem na području grada Pule da su raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine u gradu Puli koji će se održati 7. svibnja 2023. godine.

Svi potrebni obrasci za provođenje izbora članova vijeća nacionalnih manjina objavljeni su na web stranici grada Pule-Pola te se mogu preuzeti i tiskati.

U tijeku je postupak ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature, te zaprimanje prijedloga listi kandidata, što obavlja Gradsko izborno povjerenstvo za grad Pulu-Pola na adresi: Pula, Forum 1, ZAKLJUČNO S 15. TRAVNJA 2023. godine u terminima:

 

  • Četvrtak, 04.2023.                   09:00 – 18:00
  • Petak,           04.2023.                    09:00 – 20:00
  • Subota,          04.2023.                   09:00 – 24:00

 

Gradsko izborno povjerenstvo grada Pule-Pola dostupno je na e-mail: gip.pula@izbori.hr kao i na broj telefona 052/ 371-782.

Za provjeru matičnih podataka možete se obratiti Matičnom uredu u Puli, na br.tel. 371-234 i 371-236