Tribine za građane o odvojenom sakupljanju otpada – 22. travnja u Medulinu i 29. travnja u Banjolama

Općina Medulin poziva svoje mještanke i mještane na tribinu o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada na kojoj će jedna od tema biti i ŽCGO Kaštijun.

Tribinama se želi doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade.