Započelo javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

U cilju unaprjeđenja javne usluge i osiguravanja ekonomski održivog poslovanja sustava sakupljanja komunalnog otpada, Grad Pula je u utorak, 18. travnja 2023. godine uputio na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule, koja je stupila na snagu 15. veljače 2022. godine.

Prijedlozi izmjena i dopuna aktualne Odluke prije svega su usmjereni optimizaciji poslovnih procesa prikupljanja otpada u cilju osiguravanja održivosti sustava, poticanja korisnika na odgovorno odvajanje i odlaganje komunalnog otpada te osiguravanja za same korisnike transparentnijeg načina korištenja zajedničkog spremnika definirajući pritom proceduru mogućnosti podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu.

Uz navedeno, izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uređivanje cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo te korisnika koji ne spadaju u navedenu kategoriju, a što je planirano za razdoblje od 1. kolovoza 2023. godine.

Ovim izmjenama i dopunama Odluke predlaže se promjena fiksnog dijela cijena za kategoriju kućanstvo s dosadašnjih 5,38 eura na 6,20 eura, odnosno za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo s dosadašnjih 13,46 eura na 14,20 eura.

Uz predložene promjene fiksnog dijela cijene, a u cilju daljnje optimizacije, održivosti poslovanja i sustavnog poticanja korisnika na povećanje selektiranja otpada Pula Herculanea će po korekciji fiksnog dijela cijene u javno savjetovanje uputiti prijedlog odluke za korekciju varijabilnog dijela cijene za 0,01 euro po litri odvojenog miješanog komunalnog otpada.

Navedeni prijedlozi izmjena odnose se na cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijenu obvezne minimalne javne usluge, usmjereni su očuvanju ekonomske održivosti poslovanja obzirom na značajno podizanje troškova operativnog održavanja komunalnog sustava, cijena  zbrinjavanja selektivnog otpada i usluge Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, kao i povećanja troškova energenata te osiguravanja održavanja standarda svih usluga i njihovo daljnje unaprjeđenje.

Tijekom proteklog razdoblja odgovornim upravljanjem te podizanjem razine kvalitete usluge odvoza otpada Grad Pula i komunalna tvrtka Pula Herculanea pokrenuli su projekte poticanja odgovornog odlaganja otpada za korisnike, u sklopu kojih su osigurane mogućnosti za ostvarivanje popusta na samu uslugu odvoza otpada.

Kako bi se nastavio pozitivan trend te dodatno potaknulo korisnike Pula Herculanea provest će povećanje tromjesečnog popusta za pohađanje edukacija za korisnike kućanstvo s dosadašnjih 0,39 eura na 0,50 eura, te će se nastaviti mogućnost ostvarivanja popusta na korištenje reciklažnog dvorišta u iznosu od 0,40 eura.

Navedeno Savjetovanje provest će se u trajanju od 30 dana, zaključno sa 17. svibnjem 2023. godine. Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: odluka.izmjeneidopuneotpad@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule u rubrici e-Konzultacije ili na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/100/nacrt-prijedloga-odluke-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-grada-pula-pola/