POSTAVLJENI PRVI PRIKLJUČCI ZA OPTIČKI INTERNET U OPĆINI SVETVINČENAT

 

U utorak, 18. travnja, postavljeni su prvi priključci za optički internet na privatne objekte u naselju
Režanci u Općini Svetvinčenat, čime je krenula nova faza radova u sklopu Projekta razvoja
infrastrukture širokopojasnog pristupa na području gradova Rovinj-Rovigno, Vodnjan-Dignano, te
općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenat i Žmin, kojeg provodi infrastrukturni operator Hrvatski
Telekom d.d..
Radovi su na području Općine Svetvinčenat krenuli u studenom 2022. godine, te su do sada izvedene
sve pripremne radnje i glavna mreža, a sada slijedi izvođenje privoda/priključaka na objekte, za sve
građane koji iskažu interes; omogućiti će se priključak za 992 „bijele“ adrese.
Važno je naglasiti kako će se građanima koji iskažu interes i koji su u obuhvatu projekta izvesti privod
do objekta potpuno o trošku izvođača radova, kao pripremu za buduće priključenje na optički
internet, te se time ne obvezuje korisnika na ugovaranje usluge, već će on to moći u bilo kojem
trenutku te sa bilo kojim operaterom koji nudi usluge optičkog interneta na tom području.
Radi brže provedbe projekta, pozivaju se svi zainteresirani građani da iskažu interes za izgradnju
privoda/priključka za njihov objekt i jave se putem mail adrese: prikljucak-rovinj@t.ht.hr .
Suvremena komunikacijska infrastruktura velikih brzina važan je pokretač razvoja ekonomije, kako za
gospodarske subjekte i institucije, kućanstva, tako i za privlačenje novih investicija.
Građanima na području projekta omogućiti će se kvalitetniji, brži i neprekinuti pristup internetu od
minimalno 100 Mbit/s koji će im omogućiti nesmetani rad od kuće, praćenje škole na daljinu,
korištenje usluga e-zdravstva, e-građanin, stoga se veselimo realizaciji projekta i unaprjeđenju usluga
za građane.