Do 26. travnja javno savjetovanje o nacrtu Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2020. do 2030. godine

 

U tijeku je javno savjetovanje o nacrtu Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2020. do 2030. godine koje je započelo 27. ožujka 2023. godine.

Sve zainteresirane građanke i građani Grada Pule i zainteresirana javnost mogu do 26. travnja 2023. godine sudjelovati u procesu kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje i prilagodbu dokumenta, kako bi se isti ažurirao i prilagodio potrebama građana.

Grad Pula je u proteklom razdoblju pripremio nacrt Plana razvoja za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Riječ je o dokumentu koji predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja Grada, a koji definira viziju, ciljeve i mjere razvoja, uključujući i planirane projekte od strateškog značaja za razvoj Grada koji su predviđeni za provedbu u razdoblju do 2030. godine.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, navedeni dokument mora biti usklađen s ciljevima akata strateškog planiranja višeg reda, ponajviše s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 2030., ali u svojoj funkcionalnosti naglašava lokalnu razvojnu politiku i projekte od strateškog značaja za Grad te prikazuje rezultat komunikacije Grada s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima na temu strateškog razvoja Grada.

Kako bi se osigurala usklađenost budućeg razvoja, kao i sama vizija koja glasi Pula je zelen grad po mjeri stanovnika, unaprjeđen principima održivog, otpornog i kružnog razvoja, koji svojim inovativnim okruženjem potiče razvoj zajednice, proveden je opsežan participativan proces u koji su uključeni građani i zainteresirani dionici, a koji su sudjelovali u izradi dokumenta kroz više faza. Provedene su sektorske fokus grupe i anketiranje javnosti u inicijalnoj fazi, B2B sastanci i online radionice u fazi obrade rezultata analize stanja i pripreme strateškog okvira, kao i dodatni sastanci s pojedinim sektorskim dionicima u fazi prilagodbe nacrta strateškog okvira.

Vrlo važnu ulogu imalo je Partnersko vijeće, savjetodavno tijelo koje je sačinjeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, koje je bilo uključeno u svaku fazu izrade dokumenta, te na taj način osiguralo participativnost i transparentnost izrade Plana. Rezultat zajedničkog rada je nacrt Plana razvoja Grada koji predstavlja osnovu za strukturiranje razvojnih projekata Grada za razdoblje do 2030. godine te ima za svrhu utvrditi i komunicirati ciljeve i prioritete cjelokupnog teritorijalnog razvoja u suradnji i suglasju s gradskim vlastima, kao i s predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora procesom participativnog uključivanja dionika.

Rok za dostavnu prijedloga je najkasnije do 26. travnja 2023. godine, mailom na adresu: planrazvojagrada@pula.hr 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni i obrađeni te prikazani u Izvješću o provedenom savjetovanju s javnošću koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada.

Nacrt Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2020. do 2030. godine i prateći Obrazac za javno savjetovanje PRG Pula 2023. godine dostupni su na web stranici Grada Pule, u rubrici  eKonzultacije ili na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/97/nacrt-plana-razvoja-grada-pula-pola-za-razdoblje-2020-2030-godine/