Festival znanosti u Puli

PozivaMo Vas na otvaranje Festivala znanosti u Puli, Franje Glavinića 1 u ponedjeljak, 24.04. u 11.00 sati.

Zajednica tehničke kulture Pula već tradicionalno je organizator Festivala znanosti 2023.

U Festival su uključeni: Dječji vrtić Mali svijet, Osnovna škola Monte Zaro Pula, Osnovna škola Šijana Pula, Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Gimnazija Pula, Medicinska škola Pula, Tehnička škola Pula, Strukovna škola Pula, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli: Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Fakultet prirodnih znanosti, Sveučilišna knjižnica, Istarsko veleučilište, Astronomsko društvo „Istra“ Pula i Matematičko društvo Istra i Zajednica tehničke kulture Pula.

Festival se organizira u 34 grada u RH, a traje cijeli tjedan od 24.-29.04.2023. godine.

Tema Festivala znanosti  je „Priroda i društvo“.

Planirao je održavanje 37 predavanja, 26 interaktivnih radionica i 6 izložbi sa ciljem popularizacije znanosti prvenstveno kod djece, učenika i studenata

Otvaranje je u Zajednici, Franje Glavinića 1 u ponedjeljak, 24.04. u 11.00 sati, nakon otvaranja slijedi predavanje Sanjin Benić: Od neutronskih zvijezda do staklastih gluonskih palačinki