Temeljem Plana rada Službe spašavanja na vodi Općine Medulin za 2023. godinu KLASA: 112-04/23-01/0003, URBROJ: 2163-27-01-2/1-23-1 od dana 18.04.2023. godine, Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti objavljuje:

 

OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U

SLUŽBU SPAŠAVANJA NA VODI OPĆINE MEDULIN

za period od 01.06.2023. do 15.09.2023.

 

Ovom obavijesti Općina Medulin iskazuje interes da za potrebe Službe spašavanja na vodi tijekom 2023. godine (od 01.06. – 15.09.) angažira:

 

  • 1 voditelja spasilačke službe,
  • 2 zamjenika voditelja spasilačke službe,
  • minimalno 13 licenciranih spasioca.

 

Rok za dostavu ponuda:

do prijave potrebnog broja licenciranih spasioca neovisno o načinu dostave.

 

Kontakt osoba: Marko Cukon – marko.cukon@medulin.hr; 052/385-656

 

Sve ostale potrebne informacije vezane uz prijavu pročitajte u prilogu: