Započela izgradnja pješačko – biciklističke staze Kamik – Mušoga

  

Općina Medulin započela je s radovima na izgradnji pješačko – biciklističke staze Kamik – Mušoga u Banjolama. Investicijom vrijednom 175.000,00 eura dobiti će se spoj s postojeće pješako – biciklističke staze na Kamiku do spoja kod Mušoge. Dužina trase iznosi 280m, a završetak je planiran za mjesec lipanj, kako bi već u turističkoj sezoni bila spremna za korištenje.

Svjesni sve veće opasnosti u prometu za pješake i bicikliste osobito na cesti prema naselju Premantura i samom Kamenjaku Općina Medulin započela je s provedbom planiranih projekta izgradnje biciklističkih staza. Tako se već nakon turističke sezone planira nastavak izgradnje staze od naselja Volme prema Šćuzi.

Da su pješačko – biciklističke staze iznimno važne za mještane općine Medulin, brojne turiste i posjetitelje pokazuje i činjenica da Općina Medulin planira kroz ITU mehanizam s Gradom Pulom i partnerima kandidirati izgradnju biciklističkih staza Premantura – Pula, Medulin – Pula te Medulin – Pomer čime bi gotovo cijela Općina bila povezana biciklističkim stazama. Cilj Općine Medulin je u potpunosti povezana sva naselja Općine Medulin na čemu će se u narednom periodu osobito raditi, a brojne trase planiraju se financirati i putem EU fondova.

Izradu projektne dokumentacije za pješačko – biciklističku stazu Kamik – Mušoga te Glavica – Kaštanjež (do kampa Diana) financirala je Turistička zajednica Općine Medulin.

 

Također, nakon sezone započinje izgradnja pješačko – biciklističke staze u naselju Banjole potez Glavica – do kampa Diana.