Predstavnica Grada Pule na studijskom posjetu Litvi kao primjeru dobre prakse rada s mladima na lokalnoj razini

Studijski posjet na temu lokalnog rada s mladima u Litvi, u okviru projekta strateškog partnerstva Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level, održao se u Vilniusu, Litva od 11. travnja 2023. do 16. travnja 2023. s ciljem povećanja kvalitete lokalnog rada s mladima kroz međunarodnu razmjenu najboljih praksi.

Ukupno je sudjelovao 21 predstavnik zemalja iz cijele Europe (Armenija, Belgija, Češka, Gruzija, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Norveška, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Španjolska i Švedska), različitih profesionalnih profila – od zaposlenika u lokalnoj samoupravi koji rade s mladima, preko zaposlenika centara za mlade (youthworker-a) do predstavnika nevladinih organizacija koje rade s mladima i za mlade (NGOs in the field of youthwork). Iz Hrvatske su odabrana dva predstavnika, među kojima je i Grad Pula-Pola koji je predstavljala Iva Matanović, viša stručna suradnica za mlade.

Tijekom pet dana studijskog posjeta sudionici su imali priliku upoznati se s radom s mladima i politikama za mlade u Litvi na teorijskoj i praktičnoj razini. Slušali su izlaganja predstavnika njihove Agencije za mlade (Ageny of Youth Affairs) i koordinatora za mlade u gradskoj upravi Vilniusa, obilazili centre za mlade u urbanim i ruralnim sredinama i upoznavali se s njihovim radom kao i inovativnim oblicima rada s mladima (tzv. mobile youthwork i street youthwork), sudjelovali u radionicama neformalnog učenja i sl.

Osim upoznavanja sustava rada s mladima u Litvi, velika vrijednost ovog studijskog posjeta jest u povezivanju s osobama koje rade s mladima i/ili za mlade kao zaposlenici gradskih uprava, centara za mlade ili nevladinih organizacija iz različitih zemalja Europe, što otvara mogućnosti za suradnju u budućnosti i učenje na primjerima dobre prakse.