Pula Herculanea počela s podjelom smeđih posuda za biootpad

Pula Herculanea je sukladno planu krenula s podjelom  smeđih posuda za biootpad s mjesnim odborom Nova Veruda, te će se u narednom periodu podjela nastaviti po mjesnim odborima  Valdebek, Veli Vrh i Štinjan. U planu podjele osigurano je za početak 4000 posuda, što daje mogućnost dodatnog selektiranja za oko 10000 građana.

Podjela ide sukladno predviđenoj dinamici, a reakcije korisnika su pozitivne. 

U prvoj će se fazi spremnici za biootpad podijeliti na navedenim područjima, gdje je sustav individualiziran i pretežito se radi o obiteljskim kućama.

Naplata usluge i dalje će se vršiti na temelju količina odloženih u spremnike za miješani komunalni otpad. Na korisnicima je da iskoriste mogućnost odlaganja u spremnike za papir, staklo, plastiku i biootpad te tako dodatno smanje račune za uslugu odvoza otpada.

 

U SMEĐE SPREMNIKE TREBA ODLAGATI:

 Kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha i sl.)

 Vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)

 Male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

 

U SMEĐE SPREMNIKE NE SMIJU SE ODLAGATI:

 Ostaci termički obrađene hrane

 Meso, riba, kosti, koža

 Mliječni proizvodi, ulja i masti

 Pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad

 Obojeni i lakirani drveni otpad

 Odjeća, cigarete i dr.

 

Korisnici u navedenim mjesnim odborima već su dobili početne upute za korištenje posuda, a kroz mjesec svibanj dobit će i dodatne obavijesti s konkretnim uputama i rasporedom odvoza koji kreće s 29. svibnjem.