Napad na komunalno prometnog redara u Općini Medulin

Jučer 27. travnja 2023. godine tijekom dana u Medulinu, napadnut je prometno komunalni redar Općine Medulin, dok je uručivao rješenje stranci.

Općina Medulin oštro osuđuje svaki oblik nasilja, te je to u više navrata isticala: od međuvršnjačkog nasilja, nasilja na sportskim događajima, obiteljskog nasilja i sve druge oblike nasilja.

No, s napadima na službenu osobu nismo se do sada susretali i vjerujemo da se radi o izoliranom incidentu.

Ističemo da se napad na prometno komunalnog redara dogodio dok je isti obavljao svoju službu te je napad na službenika Općine u ovom slučaju i izravan napad na Općinu Medulin kao instituciju koja štiti javno dobro i interes svih mještana, ali je i napad na sve mještane naše Općine.

Ovim putem pozivam sve političke aktere u Općini Medulin, a posebno stranke i kandidacijske liste koje participiraju u radu Općinskog vijeća, da javno osude ovakva događanja.

 

Osoba koja je fizički nasrnula i udarila komunalnog redara Općine Medulin, je osoba koja je bliska i koja se povezuje sa slučajem bespravne gradnje na samoj obali (plaži Bijeca) u Medulinu odnosno osobi koja na toj lokaciji posjeduje ugostiteljski objekt. Upravo je ta osoba samovoljno zagradila nerazvrstanu cestu koja je javno dobro i neotuđivo vlasništvo Općine Medulin koja se nalazi neposredno uz građevinu na kojoj je investitor izvodio građevinske radove suprotno građevinskoj dozvoli i protivno zabrani gradnje. Dakle, upravo svjedočimo sustavnom kršenju zakona i ostalih akata te nepoštivanju pravne države.

Naime, radi se o osobi usko povezanoj s investitorom sporne građevine, koji je na samoj press konferenciji na toj lokaciji stajao uz investitora i odvjetnika investitora, koja očigledno bespravno gradi, protupravno zatvara nerazvrstanu cestu, prijeti djelatnicima Općine Medulin, fizički udara iste prilikom obavljanja njihovog posla. Svi moraju znati da se takvo postupanje neće tolerirati, te da će Općina Medulin svim sredstvima u okviru zakonskih mogućnosti sankcionirati takvo ponašanje.

Takve  osobe treba biti sram.

Takve osobe koje opetovano krše propise i javno iskazuju građanski neposluh jednostavno nisu dobrodošle u Općinu Medulin. Općina Medulin je u više navrata izražavala nultu stopu tolerancije na nasilje i svi koji postupaju protupravno i koji izražavaju nasilje i koji se predstavljaju kao svojevrsni “bully” moraju biti svjesni da takvo postupanje neće naići samo na društvenu i javnu osudu, već i na pravne posljedice.

Općina Medulin  i dalje će putem svojih službi raditi i inzistirati na provođenju zakona i poštivanju svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske, a od nadležnih institucija očekujemo reakcije koje će dovesti do toga da ovakvih nemilih događaja u budućnosti bude što manje.