Započinje provedba projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na javne objekte u vlasništvu Općine Medulin

Općina Medulin nastavlja sa značajnim iskoracima prema održivom razvoju i smanjenju troškova električne energije, a nakon potpisivanja Ugovora s izvođačem radova na modernizaciji javne rasvjete načelnik Ivan Kirac u vijećnici Općine Medulin potpisao je ugovore za postavljanje fotonaponskih elektrana na krovove zgrada u vlasništvu općine Medulin u sklopub projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“.

Riječ je o projektu za koji je Općini Medulin odobreno financiranje od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014-2021., uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske,  u iznosu od 346.893  EUR-a bespovratnih sredstava u okviru Programa  „Energija i klimatske promjene“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 408.110 eura dok je stopa sufinanciranja visokih 85 %.

Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac tako je danas potpisao Ugovore s direktorom tvrtke Duplico d.o.o. Nikolom Rendulićem čija će tvrtka postaviti fotonaponske elektrane na Vatrogasni dom u Medulinu te na Dječji vrtić Pomer. Također, Ugovor je potpisan i s direktoricom tvrtke Elektro – energetika d.o.o. Anjom Katalinić koji će fotonaponske elektrane postaviti na zgradu Osnovne škole dr. Mate Demarina te na školsku sportsku dvoranu. Ukupna vrijednost potpisanih Ugovora iznosi 211.085,13 eura, a svaka od instaliranih FNE će se priključiti na postojeću elektroenergetsku mrežu, s ciljem potrošnje većine proizvedene električne energije na objektu te eventualne predaje “viška” proizvedene električne energije u javnu elektroenergetsku mrežu.

Na krovovima objekta Vatrogasnog doma u Medulinu instalirat će se fotonaponska elektrana od 12 kW, Dječji vrtić Pomer od 32 kW, dok će se na zgradu Osnovne škole dr. Mate Demarin instalirati elektrana snage 25 kW, a na školsku sportsku dvoranu od 100 kW.

Načelnik Ivan Kirac tom je prilikom istaknuo kako Općina Medulin potpisivanjem ovih Ugovora nastavlja s projektima zaštite okoliša, ali i s ostvarenjima energetskih ušteda i osiguravanja ušteda i za općinski proračun. Rok za izvršenje ugovora je do kraja 2023. godine.

Općina Medulin teži kontinuiranom ulaganju u gospodarski i društveni napredak sa svrhom povećanja kvalitete života, a korištenjem energije sunca kao dostupnog resursa napravit će znatan iskorak u tom smjeru te doprinijeti održivom razvoju na lokalnoj, regionalnoj, ali i nacionalnoj razini.

Riječ je o projektu za koji je Općini Medulin odobreno financiranje od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014-2021., uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske,  u iznosu od 346.893  EUR-a bespovratnih sredstava u okviru Programa  „Energija i klimatske promjene“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 408.110 eura dok je stopa sufinanciranja visokih 85 %.

Općina Medulin nositelj je projekta, dok su partneri na projektu Albanež d.o.o., Med eko servis d.o.o. te partner iz Norveške Apenhet Oslo koji je zadužen za prijenos primjera dobre prakse o inovativnim rješenjima iskorištavanjem energije iz obnovljivih izvora, primarno se fokusirajući na solarnu energiju.