Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2023. godinu

Općina Medulin objavljuje rezultate Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2023. godinu, za sva prioritetna područja natječaja:

Zdravstvo i socijalna skrb, Kultura i Udruge građana.

Rezultate, odnosno Odluke o financiranju navedenih prioritetnih područja možete pronaći u prilogu.

PRILOG: