Obilježavanje Međunarodnog dana odgoja bez batina

Okrugli stol na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

 

U srijedu, 3. svibnja 2023. godine obilježit će se Međunarodni dan odgoja bez batina u sklopu aktivnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula-Pola.

U zgradi Fakulteta za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ (dvorana Pula) u 11,00 sati održat će se dvosatni okrugli stol na kojem će izlagati:

Jelena Pereša – diplomirana pravnica, stručna radnica u Obiteljskom centru u Puli, savjetnica realitetne terapije, licencirana voditeljica preventivnih programa za roditelje “RASTIMO ZAJEDNO”,

Irena Mosić Šajatović – profesorica psihologije, stručni suradnik psiholog u OŠ Šijana,

Nikolina Gobo – magistra socijalnog rada, bihevioralni forenzičar u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta, socijalna radnica za djecu, mladež i obitelj pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad – područni ured Pula-Pola,

Jadranka Černjul – osnivačica i koordinatorica Sigurne kuće Istra, stručnjakinja za rad sa ženama žrtvama nasilja.

Moderatorica okruglog stola bit će izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, doktorica znanosti Marina Diković, voditeljica Centra za kompetencije u obrazovanju.

 

Po završetku izlaganja, održat će se rasprava, a sudionici će moći postavljati pitanja.

 

Međunarodni dan odgoja bez batina obilježava se 30. travnja, a pokrenula ga je organizacija EPOCH-USA 1998. godine. Obilježavanje ima za cilj upozoriti na  štetnost fizičkog kažnjavanja, a to je i prilika za obraćanje svima koji se brinu o djeci i mladima te sudjeluju u njihovom odgoju.