OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U PROMETNU JEDINICU MLADEŽI OPĆINE MEDULIN

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

  1. stariji od 16 godina,
  2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci.

 

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati: 

  1. koji su već radili u prometnoj mladeži za Općinu Medulin pod uvjetom da su svoje obaveze prema PJOM uredno izvršavali (da nije bilo primjedbi na njihov rad, da su uredno vratili zaduženu opremu);
  2. učenici, studenti stipendisti Općine Medulin;
  3. koji su starije godište odnosno imaju veći stupanj naobrazbe (srednja, viša, fakultet).
  4. koji su stalno nastanjeni u mjestu obavljanja službe;
  5. koji su stalno nastanjeni u Općini Medulin;
  6. koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije.

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će se utvrditi na temelju testiranja. Testiranje provode ovlašteni predstavnici Prometne jedinice Općine Medulin.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokaze za ostvarivanje prednosti dostaviti uz molbu. Dokazi su za točku:

 

1; 6. i 7.   preslika osobne iskaznice.

2…………  lječnička potvrda.

3. i 4. …. napomenuti u molbi.

5……….. potvrda od škole ili fakulteta,

8……….. preslika vozačke dozvole.

 

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu. Nepotpune molbe se neće razmatrati.

Kandidati koji zadovolje uvjete biti će pozvani na obuku prema Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08).

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku do 15.05.2023. na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr