Održana radionica za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola 

 

Grad Pula-Pola je u postupku izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola. Kao iznimno važan sastavni dio izrade navedene strategije, održana je dvodnevna radionica edukativnog karaktera u prostorijama Društva arhitekata Istre – Società architetti dell’Istria (DAI SAI). Radionicu je vodila Tatjana Uzelac, dipl.ing.građ. koja je izrađivač Strategije.

Obrađivale su se teme važne za Strategiju zelene urbane obnove Grada Pule te je uz kartografske prikaze prikazana analiza provedene ankete i mreže zelene infrastrukture grada Pula. Drugog dana, tema radionice bila je kružno gospodarstvo i zelena javna nabava.

Radionicu su popratile i u radu su aktivno sudjelovale stručne osobe i dionici ključni za razvoj grada.