GRAD VODNJAN -DIGNANO: Novo radno vrijeme sa strankama


Od ponedjeljka 8. svibnja 2023. godine, u primjeni je novo uredovno radno vrijeme
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vodnjan-Dignano.
Radno vrijeme sa strankama je srijedom i petkom od od 09:00 do 11:00 sati te utorkom od
15:00 do 17:00 sati.
U Odsjeku za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju uredovno vrijeme za rad sa
strankama je utorkom od 15:00 do 17:00 sati.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama gradske pisarnice je ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 08:30 do 11:00 sati, utorkom od 15:00 do 17:00 sati. Četvrtkom pisarnica ne radi sa
strankama.
Pozivi stranaka primaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 09:00 do 11:00 sati.