Koncerti po pulskim trgovima 2023

Turistička zajednica Grada Pule kao i svake godine organizira koncerte po  trgovima. Ove godine smo u dogovoru sa ugostiteljima, Gradom Pula i ostalim turističkim subjektima koncept malo promijenili tj. veći naglasak stavljamo na pred i post sezonu kada će koncerti biti češće i kada ostali organizatori imaju manje manifestacija. U 7. i 8. mjesecu koncerata će biti manje jer ima i puno ostalih događanja drugih organizatora. Šaljemo Vam koncerte sa lokacijama i satnicama za 5. mjesec.

 • 08.05. Danteov trg: Mistral u 21,00 h
 • 09.05. Danteov trg: Duo Sunrise u 21,00 h
 • 10.05. Froum: Ad libitum u 21,00 h
 • 11.05. Portarata: Franko Krajcar & Indivia u 21,00 h
 • 12.05. Portarata: Ady Enroe u 21,00 h
 • 15.05. Danteov trg: Musicitta u 21, 00 h
 • 16.05. Portarata: Franko Krajcar & Indivia u 21,00 h
 • 17.05. Forum: Summer Forum Quintet u 21,00 h
 • 18.05. Forum: Duo Sunrise u 21,00 h
 • 19.05. Portarata: Musicity u 21,00 h
 • 20.05. Forum: Face to face u 21,00 h
 • 22.05. Danteov trg: Mistral u 21,00 h
 • 23.05. Danteov trg: Duo Sunrise u 21,00 h
 • 24.05. Forum: Ad libitum u 21,00 h
 • 25.05. Portarata: In vino veritas u 21,00 h
 • 26.05. Portarata: Musicity u 21,00 h
 • 29.05. Dantevo trg: Branzinos u 21,00 h
 • 30.05. Portarata: Franko Krajcar & Indivia u 21,00 h
 • 31.05. Forum: Ad libitum u 21,00 h