Započelo javno savjetovanje o nacrtu Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje  2023. – 2028

 

Od srijede, 10. svibnja 2023. godine Grad Pula stavlja nacrt Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.–2028. godine na javno savjetovanje u trajanju od 30 dana. Pozivaju se svi zainteresirani građani grada Pule i zainteresirana javnost da do 9. lipnja 2023. godine sudjeluju u procesu, kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje i prilagodbu dokumenta.

Strategijom upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.– 2028. godine definiraju se srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada. Na temelju iste Grad Pula će donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

Ovim dokumentom želi se osigurati ekonomski svrhovito, djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje gradskom imovinom tako da ista bude u službi gospodarskog rasta i zaštite javnog interesa i interesa Grada Pula.

Dokument Strategije sadrži 4 strateška cilja, 21 poseban cilj i 22 smjernice koje je nužno provesti u svrhu realizacije učinkovitog upravljanja imovinom.

Za uspješnu provedbu Strategije nužno je istu pratiti, ažurirati sve nastale promjene i po potrebi je revidirati uvažavajući novonastale uvjete kao što je promjena zakonskog okvira, nepredviđene okolnosti i/ili izražene mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova.

U ovom dokumentu predloženi su strateški pristupi te procesi koji su preduvjet za strukturiranje podataka o imovini Grada Pula i potom sustavnog evidentiranja svih poslovnih događaja u vezi imovine.

Ujedno, dokument Strategije definira alate za kvalitetnije upravljanje imovinom kao i efikasni kontrolni mehanizam, od kojih je jedan od važnijih Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana upravljanja imovinom koji će svake godine važenja Strategije biti upućivan Gradskom vijeću Grada Pule na razmatranje i usvajanje.

Kao učinak ove Strategije i alata koji se nude očekuje se da Grad Pula postigne optimalno zadovoljenje svih javnih potreba uz istovremenu racionalizaciju poslovanja, kako bi se rasteretio od suvišne i neupotrebljive imovine i istovremeno maksimalno iskoristio financijski potentnu gradsku imovinu.

Svoje prijedloge možete upisati u obrazac koji je dostupan na web stranici Grada Pula (www.pula.hr: rubrika E-konzultacije) te ispunjen dostaviti mailom na adresu: strategijaimovina@pula.hr, najkasnije do 9. lipnja 2023. godine.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni i obrađeni te prikazani u Izvješću o provedenom savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Pula-Pola. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.

Obavijest o početku javnog savjetovanja o nacrtu Strategije upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje 2023. – 2028. godine i prateće dokumente možete pronaći na poveznici: https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/104/nacrt-strategije-upravljanja-imovinom-grada-pula-pola-za-razdoblje-2023-2028-godine/