Na inicijativu Grada Pule održana prezentacija Plana upravljanja šumom i protupožarne zaštite

 

Pripreme za ljetnu sezonu

Grad Pula, u suradnji s Hrvatskim šumama i Javnom vatrogasnom postrojbom Pula, u srijedu, 10. svibnja 2023. godine u Zajednici Talijana – Circolo organizirao je prezentaciju Plana upravljanja šumom i protupožarne zaštite po mjesnim odborima sukladno Programu upravljanja šumama mjesnih odbora.

Plan su tom prigodom predstavili upravitelj pulske Šumarije Valter Buršić i zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula Matko Juršić.

Zamjenica pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom Martina Šajina Mihovilović pojasnila je kako je, nakon prošlogodišnjeg požara na Valdebeku i nakon upita građana o održavanju šuma, ovakva prezentacija dobrodošla prije protupožarne sezone koja je pred nama.

Zamjenik zapovjednika JVP Matko Juršić osvrnuo se na prošlogodišnji požaru na području grada Pule te brzu reakciju vatrogasaca, dok je upravitelj pulske Šumarije Valter Buršić predstavio plan čišćenja protupožarnih prosjeka i šumskih cesta koja se pripremaju za protupožarnu sezonu. Naglasio je da su Valdebek i Valbonaša, prema planu čišćenja protupožarnih prosjeka, u fazi čišćenja te da je prošle godine temeljito čišćeno na području Štinjana.

Šumarija Pula pokriva 5 općina i 2 grada te djeluju kod pravovremenog uočavanja požara, a ljeti se posvećuje posebna pažnja prostorima prema iskustvima iz prijašnjih godina.

Zainteresirani građani i povjerenici civilne zaštite mjesnih odbora nakon uvodnog dijela i prezentacije postavljali su pitanja kako bi pravovremeno bili obaviješteni o budućim aktivnostima na području njihovog mjesnog odbora.