U ponedjeljak počinje proljetni model prometovanja autobusa Pulaprometa

Dana 15.05.2023. u ponedjeljak, započinje proljetni model prometovanja autobusa
Pulaprometa.

Izmjene će se izvršiti na liniji 1 (Šijana-Stoja-Šijana) i na liniji 25c (Pula-Medulin-
Ližnjan-Pula).

Polasci linije 1 (Šijana-Stoja-Šijana) sa Autobusnog kolodvora u 05:05 i u 05:35 sati
mijenjaju se i autobusi će polaziti u 05:15 i 05:45 sati. Polasci tih linija sa Stoje pomiču

se sa 05:30 i 06:00 sati na 05:35 i 06:05 sati. Svi ostali polasci linije 1 (Šijana-Stoja-
Šijana) zadržavaju satnice polaska sa Autobusnog kolodvora i trajati će 30 minuta u

jednom smjeru odnosno 60 minuta za cijelu liniju čime se polasci sa Stoje pomiču za
5 minuta.
Na liniji 25c (Pula-Medulin-Ližnjan-Pula) uvodi se polazak u 22:00 sata iz Pule i 22:40
sati iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom.
Izmjene se vrše zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama koje
onemogućavaju održavanje reda vožnje.
Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem:
❑ oglasne ploče u čekaonici Autobusnog kolodvora (Trg 1. istarske brigade, Pula)
❑ gradskih autobusnih stajališta koja su opremljena nadstrešnicom ili
informativnom pločom
❑ web stranice www.pulapromet.hr
❑ facebook stranice Pulaprometa